ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU

Internet jest przestrzenią,bezpieczny internet w której młodzież w wieku szkolnym przejawia bardzo dużą aktywność. Ważne, aby udzielać młodym osobom wskazówek, jak należy zachowywać się w sieci.

Brak należytej ostrożności w sieci może być dla dziecka równie niebezpieczny, jak brak ostrożności w prawdziwym życiu. Zachęcam do opracowania wspólnie z dzieckiem zestawu zasad dotyczących korzystania z komputera i Internetu.

Wskazówki dla rodzica:

- Interesuj się na czym dokładnie polega aktywność Twojego dziecka w Internecie, w co gra Twoje dziecko i czy jest to dla niego odpowiednie. Porozmawiaj z nim o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
- Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w sieci, ani też wierzyć we wszystko, co o sobie mówią.
- Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść ujawnienie swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego imienia, nazwiska, adresu czy numeru telefonu i nie przesyłało zdjęć.
- Zapoznaj dziecko z netykietą – zasadami dobrego zachowania w Internecie. Przypominaj mu o zasadach dobrego wychowania. W Internecie, podobnie jak w każdej dziedzinie naszego życia obowiązują reguły: powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa, itp. Twoje dziecko powinno je znać.
- Rozmawiaj z dzieckiem o sposobach i formach komunikowania się z innymi poprzez komunikatory. Uczul dziecko, że każdą formę agresji słownej, ubliżania, wyśmiewania ma prawo zgłosić, gdyż jest to cyberprzemoc.
- Zwróć uwagę, czy w zachowaniu Twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera (np. z powodu grania zaniedbuje obowiązki domowe i szkolne, zmniejsza ilość snu na rzecz używania komputera, miewa huśtawki nastroju, uczucie ciągłego rozdrażnienia).
- Obserwuj zachowanie dziecka w ostatnim czasie – jego ogólne samopoczucie, poziom zmęczenia, rodzaj filmów i muzyki jakiej słucha. Należy również wspomnieć o możliwości założenia filtrów ochrony rodzicielskiej, aby uchronić dziecko przed szkodliwymi treściami.
- Warto ustalić wspólnie z dzieckiem ramy czasowe korzystania z komputera / Internetu, dziecko potrzebuje rozsądnych granic, które dorośli pomogą mu je postawić.