Menu

Sign

Deklaracja Dostępności 

Zespół Szkół nr 20 we Wrocławiuzobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkoł nr 20 we Wrocławiu

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-05-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-02

 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Niedostępne elementy i treści:  

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo, 
 1. część plików nie jest dostępnych cyfrowo, 
 1. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu, 
 1. mapa gogle jest niedostępna cyfrowo 

Powody wyłączenia:  

 1. większość materiałów została opublikowana przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  
 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 

Udogodnienia: 

 1. Postrzegalność 

Strona internetowa wraz z podstroną BIP są prowadzone w przejrzysty sposób z czytelnym linkowaniem wewnętrznym oraz opcją szybkiego wyszukania poprzez wpisanie frazy. 

 1. Kompatybilność  

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. 

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. 

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki. 

Strona jest dostosowana do wersji mobilnej. 

 1. Ułatwienia dostępu 

Strona posiada ułatwienia dostępu takie, jak opcja powiększenia czcionki, zastosowania kontrastu i skali szarości, wyszczególnienia łączy w postaci podkreślenia. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

(Datę sporządzenia Deklaracji oznacza datę sporządzenia dokumentu elektronicznego, a więc w przypadku „wrzucenia” Deklaracji na stronę w innym terminie, datę należy zmienić.)  

Oświadczenie sporządzono dnia:2021-03-31&ltDeklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Kazek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu71 798 68 96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej powinien zawierać:

 1. adres internetowy strony, na której jest niedostępna treść 
 2. imię i nazwisko osoby wnioskującej 
 3. dane kontaktowe osoby wnioskującej (numer telefonu, adres e-mail) 
 4. informację na temat oczekiwanego alternatywnego dostępu (sposobu przedstawienia treści) 

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy o terminie realizacji zgłoszenia, przy czym realizacja nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna 

Budynek Zespołu Szkół nr 20 we Wrocławiu znajduje się na ul. Kłodnickiej 36, 54-218 Wrocław. Budynek jest częściowo dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami. 

W obrębie 400 – 450 m znajduje się przystanek autobusowy oraz tramwajowy. Stacja kolejowa Wrocław Mikołajów znajduje się w odległości 3-4 przystanków od szkoły. Parking dla interesantów należy do miasta. W przyszłości planowane jest wykonanie parkingu dla szkoły z wyznaczonym miejscem dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Do głównego wejścia budynku prowadzą schody z częściową obustronną poręczą. Brak podjazdu.  

IMG 20210329 WA0000IMG 20210329 WA0001

Za drzwiami głównymi jest przedsionek, w którym znajduje się portiernia. Interesanci są przyjmowani w sekretariacie, który znajduje się na parterze budynku. Na parterze jest również toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Nawierzchnia oraz wyposażenie ciągów komunikacyjnych nie stanowią barier dla osób ze szczególnymi potrzebami. Brak windy. Klatki schodowe posiadają jednostronną poręcz.

 IMG 20210329 WA0021IMG 20210329 WA0023IMG 20210329 WA0006

Przebudowany i wyremontowany w 2020 r. blok sportowy szkoły posiada architektoniczne udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami w postaci zainstalowanej platformy schodowej oraz toalety dostosowanej do osób ze szczególnymi potrzebami.  

IMG 20210329 WA0012

Zespół Szkół nr 20 we Wrocławiu umożliwia wstęp do budynku osobie z psem asystującym. 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.