Menu

Sign

03.09.2019r.

"PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 20 PRZY UL. KŁODNICKIEJ 26 WE WROCŁAWIU - BLOK SPORTOWY".

 

02.07.2020r.

ZAKOŃCZENIE ROBÓT:

"PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 20 PRZY UL. KŁODNICKIEJ 26 WE WROCŁAWIU - BLOK SPORTOWY".

 


 11.01.2021r.

"PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 20 PRZY UL. KŁODNICKIEJ 36 WE WROCŁAWIU W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH, POMIESZCZEŃ PIWNIC W BLOKU B ORAZ ELEWACJI DACHU ORAZ OTOCZENIA BLOKU SPORTOWEGO E"

 

12.01.2022r.

ZAKOŃCZENIE ROBÓT:

"PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 20 PRZY UL. KŁODNICKIEJ 36 WE WROCŁAWIU W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH, POMIESZCZEŃ PIWNIC W BLOKU B ORAZ ELEWACJI DACHU ORAZ OTOCZENIA BLOKU SPORTOWEGO E"