Monika Karczyńska
Monika Karczyńska

Dyrektor Zespołu Szkół nr 20

Barbara Kowalczyk
Barbara Kowalczyk

wicedyrektor ds. muzycznych

Eulalia Modrzejewska-Lange
Eulalia Modrzejewska-Lange

wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych klas 0-3

dr Katarzyna Trawińska
dr Katarzyna Trawińska

wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych klas 4-8