Dyrekcja

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 20 - Monika Karczyńska

Wicedyrektor ds. ogólnokształcących SP- Eulalia Modrzejewska-Lange

Wicedyrektor ds. muzycznych- Ewelina Lepka

Wicedyrektor ds. Gimnazjum - Katarzyna Trawińska