Dyrekcja

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 20 - Monika Karczyńska

Wicedyrektor ds. ogólnokształcących SP klasy 0-4 -

Eulalia Modrzejewska-Lange

Wicedyrektor ds. muzycznych- Barbara Kowalczyk

Wicedyrektor ds. ogólnokształcących SP klasy 5-8 -Katarzyna Trawińska