fortepian 06perkusja 01

 

Nauka muzyki rozwija sferę duchową, wrażliwość emocjonalną, poczucie piękna,

a także kształci twórcze myślenie, umiejętność samokontroli,

systematyczność w pracy, cierpliwość.

perkusja 03

 

 

 

Oferta szkoły:

- kształcimy muzycznie dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat,

- rozwijamy pamięć muzyczną, poczucie rytmu, słuch muzyczny, naukę śpiewu, znajomość zapisu nutowego,

- dajemy możliwość bezpłatnej nauki w dwóch trybach: dziennym i popołudniowym,

skrzypce 05

- umożliwiamy naukę dzieciom niewidomym,

- prowadzimy naukę gry na następujących instrumentach muzycznych:

*Flet   *Klarnet   *Trąbka   *Waltornia   *Perkusja   *Gitara  

*Akordeon  *Skrzypce   *Wiolonczela  

*Fortepian   *Harfa

 

 

 Zapraszamy do obejrzenia filmu o naszej szkole:

 

 

 

  Podobał ci się film? Obejrzyj

koncerty naszych uczniów: TUTAJ

 

 

Hubert Hebdzyński podczas III Konkursu Pianistycznego Piano e Forte, Wieliczka – Kraków 2020  - I miejsce