PASOWANIE NA PIERWSZOKLASISTĘ

SZKOŁY MUZYCZNEJ

 

W dniu 25 październiaka (poniedziałek)o godz. 16:00 w auli szkoły

odbędzie się uroczyste pasowanie  uczniów klas pierwszych cyklu 4-letniego i 6-letniego.

NIEOBECNOŚCI NAUCZYCIELI

W dniu 25.10.2021 zajęcia z p. Mają Flis są odwołane.
    

    
W dniu 25.10.2021 zajęcia teorii są odwołane w godzinach 15:00 - 17:25 z:
- p. Beatą Sawką;
- p. Anną Kierakowicz;
- p. Eweliną Lepką;
- p. Przemysławem Michalakiem.

Pozostałe zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

Klasy 1/c6 i 1/c4 uczestniczą w pasowaniu (14:10 zajęcia / 15:00 próba w AULI / 16:00 Pasowanie) WYKAZ SAL DO ĆWICZENIA NA PIANINIE

 

Magazyn instrumentów muzycznych

poniedziałek: 15.45-17.15

wtorek: 15.45-16.45

środa: 14.15-15.00

 

Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć teoretycznych w Szkole Muzycznej oraz przydziałem do poszczególnych grup i nauczycieli instrumentu - uczniowie klas pierwszych.

  

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacje dotyczące organizacji nauczania w szkole muzycznej od dn. 17.05.2021r. znajdują się w zakładce: START str.2

 

 

Procedury nauczania przedmiotów muzycznych w OSM i SM  od 18 stycznia 2021r.

 

Informacje dotyczące dalszego nauczania przedmiotów muzycznych w OSM i SM.

INFORMACJE DLA UCZNIÓW OSM

INFORMACJE DLA UCZNIÓW SM

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 Oświadczenie /zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka - rodzic wypełnia jednorazowo, obowiązuje cały rok

Oświadczenie dla rodzica - rodzic wypełnia każdorazowo przed wejściem na teren szkoły z dzieckiem 1 września oraz w okresie adaptacyjnym dla klas 1. (szczegóły w procedurach organizacji zajęć).

 

Procedury organizacji zajęć dla SM w nowym roku szkolnym 2020/2021

 

Procedury organizacji zajęć dla OSM w nowym roku szkolnym 2020/2021

 

Plan zajęć teoretycznych SM

Opłaty i podręczniki dla OSM i SM