Konsultacje z P. Wicedyrektor Szkoły Muzycznej Barbarą Kowalczyk odbywają sie w pon: 17.30-18.15, środy: 16.45-17.30

Plan zajęć teoretycznych w Szkole Muzycznej 2019/2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODWOŁANE ZAJĘCIA

W dn. 16-17 stycznia zajęcia z P. Kamilem Jankowskim są odwołane.


W dniach 22-23.01.2020r. zajęcia z p.Beatą Sawką są odwołane.


 W dniu 23.01.2020r. lekcje gry na skrzypcach z p.Małgorzatą Wzorek, p.Agnieszką Golińską i p.Waldemarem Golińskim są odwołane.


 

Zgoda Rodo -->>>Pobierz

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAL LEKCYJNYCH

ZS NR 20 IM. PROF. MARII ZDUNIAK WE WROCŁAWIU

 1. Dyrektor Zespołu Szkół nr 20 umożliwia chętnym uczniom ćwiczenie na instrumencie muzycznym – pianinie.
 2. Wykaz oraz godziny dostępnych sal umieszczone są w grafiku dołączonego do regulaminu.
 3. Uczeń, który chce korzystać z sali z pianinem, musi wpisać swoją obecność do zeszytu umieszczonego na portierni.
 4. W zeszycie należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, numer sali, godzina przyjścia, godzina wyjścia.
 5. Klucze do sal zostawione są na portierni w specjalnym pojemniku.
 6. Po wejściu do sali dydaktycznej uczeń zobowiązany jest sprawdzić jej stan, a w przypadku zauważenia nieprawidłowości niezwłocznie zgłosić je na portierni.
 7. W czasie przeznaczonym na ćwiczenie w sali uczeń odpowiada za mienie szkoły, a jego rodzice/prawni opiekunowie biorą za niego  odpowiedzialność.
 8. W jednej sali może przebywać jeden uczeń oraz jego rodzice/prawni opiekunowie.
 9. Opuszczając salę należy zgasić światła i zamknąć okna.
 10. W sali przeznaczonej do ćwiczenia na pianinie należy zachować czystość i nie wykorzystywać jej do innych celów niż ćwiczenie na instrumencie.
 11. W sali przeznaczonej do ćwiczenia na pianinie nie wolno spożywać posiłków.

Zabrania się:

 1. a) przekazywania klucza bezpośrednio innemu uczniowi;
 2. b) wynoszenia kluczy poza Szkołę;
 3. c) przebywania w salach innych uczniów oraz innych osób postronnych;
 4. d) niszczenia wyposażenia sal oraz instrumentów;
 5. e) korzystania z sal w innym celu, niż ćwiczenie na instrumencie.

Korzystanie z sali przeznaczonej do ćwiczenia na pianinie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Sale do ćwiczeń na instrumencie-->> pobierz