Konsultacje z P. Wicedyrektor Szkoły Muzycznej Barbarą Kowalczyk odbywają się:

w poniedziałki: 17.30-18.15 oraz w środy: 16.45-17.30


Plan zajęć teoretycznych w Szkole Muzycznej 2019/2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT CEA

w sprawie odwołania zaplanowanych wydarzeń artystycznych w związku koronawirusem SARS-CoV-2

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi podejmowania działań mających na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia, Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży, nauczycielom oraz pracownikom szkół i placówek artystycznych, podjęło następujące decyzje:

 • Ogólnopolskie badania testowe z kształcenia słuchu i audycji muzycznych w roku szkolnym 2019/2020 nie odbędą się.
 • Pozostala część komunikatu:

https://cea-art.pl/komunikat-cea-w-sprawie-odwolania-zaplanowanych-wydarzen-artystycznych-w-zwiazku-koronawirusa-sars-cov-2/

 


Szanowni Państwo.


Zgodnie z decyzją MEN od dnia 12.03.2020 r. zawieszone zostają zajęcia edukacyjne.

W dniach  12 i 13 marca  2020 r. w szkole zorganizowane będą  zajęcia opiekuńcze dla tych dzieci (OSM oraz SP), których rodzice nie będą mieli możliwości zapewnienia opieki.

Od poniedziałku 16.03.2020 r. do 25.03.2020r. szkoła będzie zamknięta.Odwołany zostaje Dzień Otwarty Szkoły w dn. 14.03. 2020 r. oraz zebrania i konsultacje.
Wszystkie zajęcia

w popołudniowej Szkole Muzycznej

zostają  odwołane od 12 marca do 25 marca 2020r.


Z życzeniami zdrowia,

Dyrekcja


 

 Szanowni Rodzice!

W związku z koniecznością zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, informuję  o zakazie przyprowadzania do placówki dzieci z nawet najmniejszymi objawami choroby lub  oznakami przeziębienia (katar, kaszel itp.). Dzieci z takimi objawami będą odsyłane do domu.

Z poważaniem.

Monika Karczyńska- dyrektor ZS 20

 

 


                                 

Zgoda Rodo -->>>Pobierz

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAL LEKCYJNYCH

ZS NR 20 IM. PROF. MARII ZDUNIAK WE WROCŁAWIU

 1. Dyrektor Zespołu Szkół nr 20 umożliwia chętnym uczniom ćwiczenie na instrumencie muzycznym – pianinie.
 2. Wykaz oraz godziny dostępnych sal umieszczone są w grafiku dołączonego do regulaminu.
 3. Uczeń, który chce korzystać z sali z pianinem, musi wpisać swoją obecność do zeszytu umieszczonego na portierni.
 4. W zeszycie należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, numer sali, godzina przyjścia, godzina wyjścia.
 5. Klucze do sal zostawione są na portierni w specjalnym pojemniku.
 6. Po wejściu do sali dydaktycznej uczeń zobowiązany jest sprawdzić jej stan, a w przypadku zauważenia nieprawidłowości niezwłocznie zgłosić je na portierni.
 7. W czasie przeznaczonym na ćwiczenie w sali uczeń odpowiada za mienie szkoły, a jego rodzice/prawni opiekunowie biorą za niego  odpowiedzialność.
 8. W jednej sali może przebywać jeden uczeń oraz jego rodzice/prawni opiekunowie.
 9. Opuszczając salę należy zgasić światła i zamknąć okna.
 10. W sali przeznaczonej do ćwiczenia na pianinie należy zachować czystość i nie wykorzystywać jej do innych celów niż ćwiczenie na instrumencie.
 11. W sali przeznaczonej do ćwiczenia na pianinie nie wolno spożywać posiłków.

Zabrania się:

 1. a) przekazywania klucza bezpośrednio innemu uczniowi;
 2. b) wynoszenia kluczy poza Szkołę;
 3. c) przebywania w salach innych uczniów oraz innych osób postronnych;
 4. d) niszczenia wyposażenia sal oraz instrumentów;
 5. e) korzystania z sal w innym celu, niż ćwiczenie na instrumencie.

Korzystanie z sali przeznaczonej do ćwiczenia na pianinie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Sale do ćwiczeń na instrumencie-->> pobierz