Menu

NIEOBECNOŚĆ NAUCZYCIELI

 

23.05.23 r. zajęcia z p. Olgą Daroch są odwołane. 

 

 

 

 

Od dnia 21.11.2022 nauczycielem zastępującym p. Beatę Sawkę będzie p. Oliwia Szymańska. 

 

 KONSULTACJE - SM/OSM

Aby skorzystać z konsultacji prowadzonych przez nauczycieli przedmiotów indywidualnych (instrument główny, akompaniament, fortepian dodatkowy) proszę o bezpośredni kontakt z pedagogiem prowadzącym.

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI - PRZEDMIOTY OGÓLNOMUZYCZNE

Przemysław Michalak (dyżur wicedyrektora ds. muzycznych) - czwartek 13:30 - 14:30 sala D17

Maja Flis - poniedziałek 14:00 - 15:00 sala B11

Anna Kierakowicz- poniedziałek 14:45 - 15:45 sala C11

Barbara Kowalczyk - wtorek 13:30 - 14:30 sala C1

Anna Porzyc - czwartek 14:50 - 15:50 sala B27

Natalia Kiełczawa - czwartek 11:40 - 12:40 sala B16

Gemma Michalska  poniedziałek 17:00 - 17:30 sala B12

Olga Daroch- czwartek 16:40 - 17:40 sala C11

 

 ROK 2022/2023

Do pobrania:

 

Plan zajęć teoretycznych w SM (Pobierz)

Spis podręczników na rok szkolny 2022/2023 (Pobierz)

Regulamin Wypożyczania Instrumentów (Pobierz)

Harmonogram spotkań z nauczycielami (Pobierz)     

Wzory pism:

Zmiana grupy - zajęcia teoretyczne (Pobierz)

Rezygnacja z SM (Pobierz)

Realizacja zajęć w ciągu 2 lat (tzw. rozłożenie roku) - termin złożenia do 12.09.2022 (Pobierz)

 

Przydziały

Przydziały klas 1 OSM (Pobierz)  

Przydziały klas 1 SM c6 (Pobierz)

Przydziały klas 1 SM c4 (Pobierz) 

 Przydziały klas SM/OSM całość (Pobierz) 

Przydziały do zespołów (chór, zespoły instrumentalne) (Pobierz) 

 


ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ORAZ WCZESNOSZKOLNYM

Wtorki, piątki w godz.od 16.30-17.30, sala A22

                                                                  ( po indywidualnym potwierdzeniu przez prowadzącego).

   

 

OBECNOŚĆ RODZICÓW W SZKOLE

 Informujemy, że rodzice uczniów popołudniowej Szkoły Muzycznej oczekują na dzieci na ławkach przy portierni (uczniowie do sal zajęciowych udają się samodzielnie).

Proszę o stosowanie się do powyższego zalecenia.
TEAMS - dostęp

Zdalne nauczanie odbywa się poprzez platformę TEAMS. Wszyscy uczniowie muszą posiadać loginy w domenie: **********@edu.wroclaw.pl

Reset hasła możliwy w placówce, w której zostało założone konto. 

 

Jak zdobyć login?

Login otrzymasz w szkole macierzystej (szkoły publiczne)

Login otrzymasz poprzez kontakt z sekretariatem muzycznych ZS20 (tylko dla szkół niepublicznych)


Dyżur Wicedyrektora ds. muzycznych

Gabinet D17

 

 

 

 


 WYKAZ SAL DO ĆWICZENIA NA PIANINIE

 

Magazyn instrumentów muzycznych:

wtorek 12.30-13.00

środa 15.00-15.30

czwartek 15.15-16.00

 

 

  

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacje dotyczące organizacji nauczania w szkole muzycznej od dn. 17.05.2021r. znajdują się w zakładce: START str.2

 

 

Procedury nauczania przedmiotów muzycznych w OSM i SM  od 18 stycznia 2021r.

 

Informacje dotyczące dalszego nauczania przedmiotów muzycznych w OSM i SM.

INFORMACJE DLA UCZNIÓW OSM

INFORMACJE DLA UCZNIÓW SM

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 Oświadczenie /zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka - rodzic wypełnia jednorazowo, obowiązuje cały rok

Oświadczenie dla rodzica - rodzic wypełnia każdorazowo przed wejściem na teren szkoły z dzieckiem 1 września oraz w okresie adaptacyjnym dla klas 1. (szczegóły w procedurach organizacji zajęć).

 

Procedury organizacji zajęć dla SM w nowym roku szkolnym 2020/2021

 

Procedury organizacji zajęć dla OSM w nowym roku szkolnym 2020/2021