Rozdanie świadectw Szkoła Muzyczna 26. czerwca - szczegóły TUTAJ

 

 

 


 

W dniach 15.06. - 26.06.2020r. zajęcia zdalne

z P. Gemmą Dżugaj-Michalską są odwołane.


 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 r.

kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych

przedłużone zostaje do dnia 7 czerwca 2020r.

 

 


Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r.

kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych

przedłużone zostaje do dnia 24 maja 2020 r.

 


KOMUNIKAT CEA

 w sprawie wiosennej przerwy świątecznej

Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że w dniach od 9 do 14 kwietnia 2020 r. w szkołach i placówkach artystycznych będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.

W dniach 9 kwietnia (czwartek) i 10 kwietnia (piątek), szkoły nie prowadzą zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

Z uwagi na ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty ustalone obecnie do dnia 10 kwietnia 2020 r., dalsze informacje w kwestii organizacji pracy szkół i placówek artystycznych będą podawane na bieżąco.

 

 

Pozostała część komunikatu:

https://cea-art.pl/komunikat-cea-w-sprawie-wiosennej-przerwy-swiatecznej/

 

 


Szanowni Państwo!

W związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość od 25 marca 2020r. zostały wdrożone następujące rozwiązania:  

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW MUZYCZNYCH W OSM I SM

 


 

 

Konsultacje z P. Wicedyrektor Szkoły Muzycznej Barbarą Kowalczyk odbywają się:

w poniedziałki: 17.30-18.15 oraz w środy: 16.45-17.30

 

 


 

 

Plan zajęć teoretycznych w Szkole Muzycznej 2019/2020

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KOMUNIKAT CEA

w sprawie odwołania zaplanowanych wydarzeń artystycznych w związku koronawirusem SARS-CoV-2

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi podejmowania działań mających na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia, Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży, nauczycielom oraz pracownikom szkół i placówek artystycznych, podjęło następujące decyzje:

 • Ogólnopolskie badania testowe z kształcenia słuchu i audycji muzycznych w roku szkolnym 2019/2020 nie odbędą się.
 • Pozostala część komunikatu:

https://cea-art.pl/komunikat-cea-w-sprawie-odwolania-zaplanowanych-wydarzen-artystycznych-w-zwiazku-koronawirusa-sars-cov-2/

 


                                 

Zgoda Rodo -->>>Pobierz

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAL LEKCYJNYCH

ZS NR 20 IM. PROF. MARII ZDUNIAK WE WROCŁAWIU

 1. Dyrektor Zespołu Szkół nr 20 umożliwia chętnym uczniom ćwiczenie na instrumencie muzycznym – pianinie.
 2. Wykaz oraz godziny dostępnych sal umieszczone są w grafiku dołączonego do regulaminu.
 3. Uczeń, który chce korzystać z sali z pianinem, musi wpisać swoją obecność do zeszytu umieszczonego na portierni.
 4. W zeszycie należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, numer sali, godzina przyjścia, godzina wyjścia.
 5. Klucze do sal zostawione są na portierni w specjalnym pojemniku.
 6. Po wejściu do sali dydaktycznej uczeń zobowiązany jest sprawdzić jej stan, a w przypadku zauważenia nieprawidłowości niezwłocznie zgłosić je na portierni.
 7. W czasie przeznaczonym na ćwiczenie w sali uczeń odpowiada za mienie szkoły, a jego rodzice/prawni opiekunowie biorą za niego  odpowiedzialność.
 8. W jednej sali może przebywać jeden uczeń oraz jego rodzice/prawni opiekunowie.
 9. Opuszczając salę należy zgasić światła i zamknąć okna.
 10. W sali przeznaczonej do ćwiczenia na pianinie należy zachować czystość i nie wykorzystywać jej do innych celów niż ćwiczenie na instrumencie.
 11. W sali przeznaczonej do ćwiczenia na pianinie nie wolno spożywać posiłków.

Zabrania się:

 1. a) przekazywania klucza bezpośrednio innemu uczniowi;
 2. b) wynoszenia kluczy poza Szkołę;
 3. c) przebywania w salach innych uczniów oraz innych osób postronnych;
 4. d) niszczenia wyposażenia sal oraz instrumentów;
 5. e) korzystania z sal w innym celu, niż ćwiczenie na instrumencie.

Korzystanie z sali przeznaczonej do ćwiczenia na pianinie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Sale do ćwiczeń na instrumencie-->> pobierz