NIEOBECNOŚCI NAUCZYCIELI

 

  

 

W dniu 16.05.2022 (poniedziałek) zastępstwo za p. Beatę Sawkę poprowadzą:

Zajęcia są odwołane w godzinach 15:00 - 16:35

p. Barbara Kowalczyk w sali A21 (16:40 - 17:25)

p. Przemysław Michalak w sali B16 (17:30 - 19:05)

***

W dniu 16.05.2022 (poniedziałek) zajęcia z p. Mają Flis są odwołane.

***

W dniu 16.05.2022 (poniedziałek) zajęcia z p. Anną Kierakowicz są odwołane.

***

W dniu 17.05.2022 (wtorek) zajęcia za p. Beatę Sawkę poprowadzi p. Daria Kuziak w sali A21. 

*** 

 


 

OBECNOŚĆ RODZICÓW W SZKOLE

Z związku z obecną sytuację epidemiczną informujemy, że rodzice uczniów popołudniowej Szkoły Muzycznej oczekują na dzieci na ławkach przy portierni (uczniowie do sal zajęciowych udają się samodzielnie).

Proszę o stosowanie się do powyższego zalecenia!
TEAMS - dostęp

Zdalne nauczanie odbywa się poprzez platformę TEAMS. Wszyscy uczniowie muszą posiadać loginy w domenie: **********@edu.wroclaw.pl

Reset hasła możliwy w placówce, w której zostało założone konto. 

 

Jak zdobyć login?

Login otrzymasz w szkole macierzystej (szkoły publiczne)

Login otrzymasz poprzez kontakt z sekretariatem muzycznych ZS20 (tylko dla szkół niepublicznych)


Dyżur Wicedyrektora ds. muzycznych

Gabinet D17

Poniedziałek: 18:30 - 19:30

Czwartek 12:00-13:00

 

 

 


 WYKAZ SAL DO ĆWICZENIA NA PIANINIE

 

Magazyn instrumentów muzycznych

poniedziałek: 15.45-17.15

wtorek: 15.45-16.45

środa: 14.15-15.00

 

Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć teoretycznych w Szkole Muzycznej oraz przydziałem do poszczególnych grup i nauczycieli instrumentu - uczniowie klas pierwszych.

  

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacje dotyczące organizacji nauczania w szkole muzycznej od dn. 17.05.2021r. znajdują się w zakładce: START str.2

 

 

Procedury nauczania przedmiotów muzycznych w OSM i SM  od 18 stycznia 2021r.

 

Informacje dotyczące dalszego nauczania przedmiotów muzycznych w OSM i SM.

INFORMACJE DLA UCZNIÓW OSM

INFORMACJE DLA UCZNIÓW SM

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 Oświadczenie /zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka - rodzic wypełnia jednorazowo, obowiązuje cały rok

Oświadczenie dla rodzica - rodzic wypełnia każdorazowo przed wejściem na teren szkoły z dzieckiem 1 września oraz w okresie adaptacyjnym dla klas 1. (szczegóły w procedurach organizacji zajęć).

 

Procedury organizacji zajęć dla SM w nowym roku szkolnym 2020/2021

 

Procedury organizacji zajęć dla OSM w nowym roku szkolnym 2020/2021

 

Plan zajęć teoretycznych SM

Opłaty i podręczniki dla OSM i SM