Plan zajęć teoretycznych  w Szkole Muzycznej na rok 2019/2020       pobierz  Plan zajec teoretycznych

Konsultacje z P. Wicedyrektor Szkoły Muzycznej Barbarą Kowalczyk odbywają sie w pon: 17.30-18.15, środy: 16.45-17.30

MAGAZYN INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH CZYNNY JEST W GODZ:

ŚRODA 15.05-15.50 CZWARTEK 8.00-8.30 PIĄTEK 8.45-9.30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Informujemy, że w związku z udziałem w Naradzie kadry kierowniczej CEA,

kierownicy sekcji:

P. Izabela Chudy
P. Agnieszka Wachowicz
P. Agnieszka Szykuła

będą nieobecni 6.11.2019r.


   *Opłata za wypożyczenie instrumentu wynosi 30zł za miesiąc.

Wpłaty  należy dokonywać w 2 ratach lub za cały rok (nie co miesiąc). Za I półrocze przed wypożyczeniem instrumentu do końca września natomiast za II półrocze do końca lutego.

 

Zgoda Rodo -->>>Pobierz

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAL LEKCYJNYCH

ZS NR 20 IM. PROF. MARII ZDUNIAK WE WROCŁAWIU

 1. Dyrektor Zespołu Szkół nr 20 umożliwia chętnym uczniom ćwiczenie na instrumencie muzycznym – pianinie.
 2. Wykaz oraz godziny dostępnych sal umieszczone są w grafiku dołączonego do regulaminu.
 3. Uczeń, który chce korzystać z sali z pianinem, musi wpisać swoją obecność do zeszytu umieszczonego na portierni.
 4. W zeszycie należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, numer sali, godzina przyjścia, godzina wyjścia.
 5. Klucze do sal zostawione są na portierni w specjalnym pojemniku.
 6. Po wejściu do sali dydaktycznej uczeń zobowiązany jest sprawdzić jej stan, a w przypadku zauważenia nieprawidłowości niezwłocznie zgłosić je na portierni.
 7. W czasie przeznaczonym na ćwiczenie w sali uczeń odpowiada za mienie szkoły, a jego rodzice/prawni opiekunowie biorą za niego  odpowiedzialność.
 8. W jednej sali może przebywać jeden uczeń oraz jego rodzice/prawni opiekunowie.
 9. Opuszczając salę należy zgasić światła i zamknąć okna.
 10. W sali przeznaczonej do ćwiczenia na pianinie należy zachować czystość i nie wykorzystywać jej do innych celów niż ćwiczenie na instrumencie.
 11. W sali przeznaczonej do ćwiczenia na pianinie nie wolno spożywać posiłków.

Zabrania się:

 1. a) przekazywania klucza bezpośrednio innemu uczniowi;
 2. b) wynoszenia kluczy poza Szkołę;
 3. c) przebywania w salach innych uczniów oraz innych osób postronnych;
 4. d) niszczenia wyposażenia sal oraz instrumentów;
 5. e) korzystania z sal w innym celu, niż ćwiczenie na instrumencie.

Korzystanie z sali przeznaczonej do ćwiczenia na pianinie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Sale do ćwiczeń na instrumencie-->> pobierz