Zespół Szkół nr 20 ul. Kłodnicka 36, 54-218 Wrocław