• Zespół Szkół nr 20

    • Zespół Szkół Nr 20 mieści się w typowej mieszkaniowej dzielnicy, otoczony jest blokami i osiedlem domków jednorodzinnych. Jest to okolica spokojna i bezpieczna. Budynek posiada monitoring zewnętrzny i wewnętrzny.zdjęcie szkoła

     W skład Zespołu Szkół Nr 20 wchodzą:

     1. Szkoła Podstawowa nr 65 im.prof. Marii Zduniak.

     2. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 3 im. prof. Marii Zduniak (realizuje program szkoły podstawowej oraz zajęcia muzyczne).

     3. Szkoła Muzyczna I st. nr 3 im. prof. Marii Zduniak (realizuje zajęcia muzyczne w systemie popołudniowym).

     4.Gimnazjum nr 18

      W szkole działa Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, Rzecznik Praw Ucznia. Dzieci mają zpewnioną opiekę:

     - pedagogiczną,

     - psychologiczną ,

     - logopedyczną.

      W celu zapewnienia bezpieczeństwa i pomocy uczniom oraz rodzicom, współpracujemy z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, Policją, Strażą Miejską, Sądem Rodzinnym, Radą Osiedla, MOPS, CARITAS.

      Baza Szkoły:

     - gabinety przedmiotowe ( do zajęć ogólnokształcących i muzycznych),

     - świetlica (osobne sale dla poszczególnych grup wiekowych),

     - sale gimnastyczne( duża i średnia ),

     - sala do gimnastyki korekcyjnej,

     - stołówka (obiady gotowane na miejscu),

     - biblioteka,

     - plac zabaw (część muzyczna i część rekreacyjna).