image5a

 

Świetlica szkolna Zespołu Szkół nr 20 jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30- 17:00 z przerwą na zajęcia dydaktyczne. Zapewniamy codzienną opiekę dla prawie trzystu uczniów naszej szkoły. Pieczę nad dziećmi sprawuje ponad dwudziestu nauczycieli, a każdy z nich ma głowę pełną pomysłów na ciekawe zajęcia dla dzieci.

 

Staramy się, by dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej mogły w niej odpocząć po lekcjach, znalazły czas na zacieśnianie więzów przyjaźni, a także mogły realizować swoje pasje i zainteresowania.

Świetlica pracuje w oparciu o dydaktyczno-wychowawczy plan pracy i realizuje zajęcia dydaktyczne w cyklach tygodniowych (jeden temat na tydzień). W ramach zajęć świetlicowych dzieci mogą uczestniczyć w kołach zainteresowań takich jak:

 • image4a

 • - kółko przyrodnicze

 • - kółko komputerowe

 • - kółko plastyczne

 • - szkolne koło wolontariatu

 • - kółko matematyczne

 • - gimnastyka korekcyjna


 

 

Dodatkowym atutem naszej świetlicy jest oferta płatnych zajęć pozalekcyjnych, na które dzieci są zabierane image1awprost ze świetlicy i po zajęciach są na nią odprowadzane.

W tym roku szkolnym są to:

 • - szachy

 • - nauka i doskonalenie pływania

 • - zajęcia z języka angielskiego

 • - eksperymenty

 • - zajęcia taneczne (Hajdasz)

 • - teak won do

 

 

 

 

 

facebook znajdz nas

 

Facebook Świetlica Szkolna ZSnr20