Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020:

samorząd uczniowski

 

20 września 2019 odbędą się wybory na nowego opiekuna Samorządu Szkolnego.