Menu

Sign

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020:

samorząd uczniowski

 

Opiekunem  Samorządu Szkolnego jest Pani Beata Gąsiorowska.