egzaminy

 

16 czerwca  (wtorek) 2020 r.

godz.9:00 –  język polski

17 czerwca  (środa) 2020 r. 

godz. 9:00 – matematyka

18 czerwca (czwartek) 2020 r. 

godz. 9:00 - język obcy

Szczegółowy harmonogram egzaminu ósmoklasisty oraz przykładowe arkusze egzaminacyjne znajdują się na stronie: www.cke.gov.pl oraz www.oke.wroc.pl w zakładce EGZAMIN ÓSMOKLASISTY