egzaminy

 

21 kwietnia / wtorek /  2020

godz.9:00 –  język polski

22 kwietnia / środa /2020 

godz. 9:00 – matematyka

23 kwietnia / czwartek / 2020  

godz. 9:00 - język angielski

Szczegółowy harmonogram egzaminu ósmoklasisty oraz przykładowe arkusze egzaminacyjne znajdują się na stronie: www.cke.gov.pl oraz www.oke.wroc.pl w zakładce EGZAMIN ÓSMOKLASISTY