egzaminy

 

Szczegółowy harmonogram egzaminu ósmoklasisty oraz przykładowe arkusze egzaminacyjne znajdują się na stronie: www.cke.gov.pl oraz www.oke.wroc.pl w zakładce EGZAMIN ÓSMOKLASISTY