Październik

21 października 2021 r. – konsultacje z rodzicami w godzinach 17.00 – 18.30

Listopad

12 listopada 2021 r. – dzień opiekuńczy

Grudzień

15 grudnia 2021 r. – konsultacje z rodzicami w godzinach 17.00 – 18.30

Do 17 grudnia 2021 r. – wystawienie propozycji ocen

22 grudnia 2021 r. – spotkania świąteczne w klasach

Styczeń

Do 17 stycznia 2022 r. – wystawianie ocen

19 stycznia 2022 r. – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

20 stycznia 2022 r. – spotkania z rodzicami

Od 31 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r. – ferie zimowe