Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

23 – 31 grudnia 2022 – zimowa przerwa świąteczna

13 – 22 lutego 2023 – ferie zimowe

6 – 11 kwietnia 2023 – wiosenna przerwa świąteczna

23 czerwca 2023 – zakończenie roku szkolnego

Dni opiekuńcze wolne od zajęć dydaktycznych

31 października 2022 – dzień wolny do odpracowania 11 marca 2023 r. (sobota – Dzień Otwarty)

22 grudnia 2022 – spotkania świąteczne z wychowawcami

23, 24, 25 maja 2023  – Egzamin ósmoklasisty (dni opiekuńcze dla klas 0-7)

2 maja 2023 – dzień opiekuńczy

9 czerwca 2023 – dzień opiekuńczy

16 i 19 czerwca 2023 – drukowanie świadectw (opiekę nad klasami przejmują nauczyciele bez wychowawstw)

Zebrania

22 września 2022 – klasy 0-III godzina 16:30

                              – klasy IV – VIII godzina 17.30

17 listopada 2022 – klasy 0-III godzina 16:30

                              – klasy IV – VIII godzina 17.30

19 stycznia 2023  – klasy 0-III godzina 16:30

                              – klasy IV – VIII godzina 17.30

16 marca  2023   – klasy 0-III godzina 16:30

                             – klasy IV – VIII godzina 17.30

18 maja 2023      – klasy 0-III godzina 16:30

                             – klasy IV – VIII godzina 17.30

I semestr

5 stycznia 2023 – propozycje ocen

3 lutego 2023 – wystawienie ocen, złożenie sprawozdań (pedagog, psycholog, WDN, wicedyrektorzy)

9 lutego – RP klasyfikacyjna

II semestr

 

12 maja 2023 – propozycje ocen

12 czerwca – wystawienie ocen

15 czerwca – RP klasyfikacyjna