Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019

 

Zimowa przerwa świąteczna            23.12 do 31.12.2018

Ferie zimowe                                  28.01 do 10.02.2019

Wiosenna przerwa świąteczna        18.04 do 23.04.1019

Zakończenie roku szkolnego           21.06.2019

Propozycje ocen za I semestr         do 11.12.2018

Wystawianie ocen za I semestr       do 11.01.2019

Propozycje ocen za II semestr        do 07.05.2019

Wystawianie ocen za II semestr      do 07.06.2019

Egzamin ósmoklasisty                    15,16,17 kwietnia 2019

Egzamin gimnazjalisty                    10,11,12 kwietnia 2019

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

 

02.11.2018 piątek  –  Zapewniamy zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej

21.12.2018 piątek  –  Wigilie klasowe, Jasełka, zajęcia z wychowawcą

12.04.2019 piątek  –  Zapewniamy opiekę świetlicową w czasie zajęć dydaktycznych realizowanych na zajęciach zbiorowych

17.04.2019 środa   –  Zapewniamy opiekę świetlicową w czasie zajęć dydaktycznych realizowanych na zajęciach zbiorowych

02.05.2019 środa   –  Odpracowujemy  9 marca (sobota, „Dzień Otwarty”)

12.06.2019 środa   –  Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej

 

ZEBRANIA I KONSULTACJE DLA RODZICÓW

data

konsultacje

zebrania

22.11.2018r

18.00-19.30 

13.12.2018r

18.00-19.30

17.01.2018r

17.30 klasy 0-4

18.30 klasy 5-8 i gim

21.03.2019r

17.30 klasy 0-4

18.30 klasy 5-8 i gim

16.05.2019r

17.30-19.00

16.00 klasy 0-3

17.00 klasy 4-8 i gim