Kalendarz II półrocza 2021/22 :

Zebrania i konsultacje :

17.03.2022r. – zebrania

21.04.2022r. – konsultacje

19.05.2022r.- zebrania +konsultacje

Propozycje ocen - do 13.05.2022r.

Wystawienie ocen - do 13.06.2022r.

Rady klasyfikacyjne- 14.06.2022r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych :

24,25,26.05.2022r.- Egzamin Ósmoklasisty

15.06.2022r.(środa)

W tych dniach zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej

12.03.2022r. (sobota)- odpracowujemy 07.01.2022r. (piątek), w tym dniu lekcje odbywają się zgodnie z planem piątkowym.

14.04.-19.04.2022r.- przerwa wiosenna

24.06.2022r.- zakończenie roku szkolnego