Menu

 

Dni wolne i opiekuńcze – wolne od zajęć dydaktycznych

 

31 października  2022 DZIEŃ WOLNY - odpracowany 11 marca 2023 – sobota „ Dzień Otwarty „

22 grudnia 2022 – spotkania świąteczne

23 maja 2023  - egzamin ósmoklasisty – język polski

24 maja 2023 – egzamin ósmoklasisty - matematyka

25 maja 2023 - egzamin ósmoklasisty – język obcy

2 maja 2023 - dzień opiekuńczy

9 czerwca 2023  - dzień opiekuńczy

16 i 18 czerwca 2023 – dzień opiekuńczy

Zebrania

22 września 2022 – klasy 0-III godzina 16:30

                              – klasy IV – VIII godzina 17.30

17 listopada 2022 – klasy 0-III godzina 16:30

                              – klasy IV – VIII godzina 17.30

19 stycznia 2023  – klasy 0-III godzina 16:30

                              – klasy IV – VIII godzina 17.30

16 marca  2023   – klasy 0-III godzina 16:30

                             – klasy IV – VIII godzina 17.30

18 maja 2023      – klasy 0-III godzina 16:30

                             – klasy IV – VIII godzina 17.30