good job  

Kilka słów o nagrodach

 

W potocznym rozumieniu przez nagrodę rozumiemy rzecz lub działanie, będące zwieńczeniem długiego wysiłku. Może być to na przykład pochwała dziecka, które wygrało konkurs. W ujęciu psychologicznym przez nagrodę rozumiemy takie oddziaływanie, które zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zachowania, które uznajemy za pożądane. Przykładem takiej nagrody może być zwolnienie z jednego zadania domowego czy wręczenie naklejki za wywiązanie się z ustalonej wcześniej umowy. Jednakże jedną z największych nagród dla dziecka jest OBDAROWANIE UWAGĄ przez osobę dorosłą.

Zasady nagradzania

  1. Zawsze można nagrodzić za coś dziecko
  2. Nagroda musi być atrakcyjna dla dziecka i realna do zrealizowania dla dorosłego

         Co może być nagrodą i jednocześnie nic nie kosztuje?

         - zwolnienie z obowiązku

         - nadanie przywileju na określony czas

         - umożliwienie zrobienia czegoś, co jest z reguły zakazane

  1. Nagroda powinna być wprowadzona wtedy, kiedy pojawi się pożądane zachowanie

 Np. dziecko słyszy pochwałę ustną: „ sprzątasz swój pokój, cieszę się” wtedy, gdy rzeczywiście to robi.

  1. Nagroda nie może służyć manipulacji
  2. Nagroda nie może być formą przekupstwa
  3. Warto nagradzać dziecko