maseczka Od 14 września wprowadzamy obowiązek noszenia maseczek dla uczniów

 

 

podczas przemieszczania się w czasie przerw

i w sytuacjach wskazanych przez nauczycieli.