Menu

Sign

logo-Laboratoria_Przyszłości_pion_kolor.png

MAMY TO!!!

Z przyjemnością informujemy, że w ramach programu Laboratoria Przyszłości nasze szkoły otrzymały dofinansowanie na kwoty:

OSM nr 3 - 60 000 zł

SP nr 65 - 128 400 zł

W ramach pierwszej części dofinansowania zakupione zostały:

1) Drukarki 3D w zestawie z komputerem i filamentem. 

2) Stacje Lutownicze,

3) Zestawy mikrokontrolerów,

4) Sprzęt Video wraz z zestawem oświetleniowym i akcesoriami

5) Sprzęt Audio - nagłośnienie, cyfrowy mikser dźwięku, 

6) Panele akustyczne poprawiające jakość dźwięku w salach przeznaczonych do nagrywania.

7) Oprogramowanie do montażu Video

8) Zestaw oświetlenia. 

Na jakich zajęciach będzie wykorzystywany sprzęt?

Dzięki zakupionym sprzętom w szkole możemy organizować wiele ciekawych inicjatyw. 

Drukarki 3D i zestawy mikrokontrolerów wykorzystane będą wykorzystane na różnych przedmiotach m.in. technice, informatyce i pozwolą na rozwój kreatywności i twórczości uczniów. 

Dzięki Stacjom lutowniczym żaden kabelek w tworzonych przez uczniów instalacjach nie zostanie "bez połączenia".

Zakupiony sprzęt audio - video stanowi największy walor. Wyremontowana AULA ugościła wysokiej klasy sprzęt nagraniowo - nagłośnieniowy i oświetleniowy. 

Nagłośnienie w sali koncertowej pozwala na rozwój i prezentację talentów muzycznych, aktorskich. Organizujemy spektakle teatralne, koncerty uczniowskie i festiwale piosenki. AULA stała się jednocześnie wielkim studiem nagraniowym z doskonałą akustyką do realizacji przeróżnych nagrań. Od tej pory nagrywanie płyt, audiobooków, słuchowisk nie będzie dla nas problemem. Ograniczać nas będzie tylko wyobraźnia. Oprócz tego utworzona została reżyserka, w której możemy pracować na realizacją nagłośnienia, nagrań oraz procesu postprodukcji audio - video. 

Czek_-_Laboratoria_Przyszlosci_-_SP_65_RSPO_-_21677.jpgCzek_-_Laboratoria_Przyszlosci_-_OSM_I_st._nr_3_w_ZS20_RSPO_-_31880.jpg

Źródło finansowania:

Program jest finansowany z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Program realizowany jest na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

Opis programu:

W ramach programu Laboratoria Przyszłości wsparcie może być przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

Środki finansowe otrzymane w ramach programu:

Gmina Wrocław w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w łącznej wysokości 13 244 480 zł. Organy prowadzące szkoły są obowiązane do wydatkowania otrzymanego wsparcia w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.