Menu

Sign

konsultacjeKONSULTACJE   Z  RODZICAMI 

 21 kwietnia 2022 r.

 godzina 16:30-18:00

 

Zerówka

p. Dorota Brzezińska  B 4

 

Wychowawcy klas I

p. Monika Muratow B 3

p. Beata Rafalska – B 22

p. Irmina Mądry B 6

Wychowawcy klas II

p. Bogusława Jaworska – A 24

p. Anna Czerwińska–Baron –B 5   

p. Danuta Białas – B 6

Wychowawcy klas III

p. Elżbieta Bojko  A 24

p. Elżbieta Żółtowska  B 6 – 28 kwietnia br.

p. Dorota Brot – B 2

p. Agnieszka Młyżywa-Śliwa – A 25

 

Wychowawcy klas IV

p. Dorota Pabis – B12

p. Danuta Bil – B12

p. Monika Regulska – C13

p. Joanna Chudzikiewicz – D4

 

Wychowawcy klas V

p. Beata Gąsiorowska – C12

p. Magdalena Filipek – D26

p. Beata Frankowska-Kędziora – D2

p. Karolina Szydłowska – D24

 

Wychowawcy klasy VI

p. Łukasz Symonowicz – C23

p. Anna Morawska  - D13

p. Agnieszka Zimanowicz – D3

 

Wychowawcy klasy VII

 

p. Iwona Buraczewska – Opania – C2

p. Katarzyna Hoch-Sievers – D16

p. Teresa Chruściak – D23

p. Andrzej Radziwon – D5

p. Alicja Głowienka – C13

Wychowawcy klasy VIII

p. Izabela Małecka – D12

p. Iwona Chmielewska  - D25

p. Anna Walczak – D14

p. Beata Buthenhof – Moszara  - C12

p. Dorota Młyńczak – C25

 

 

 

 

 

Nauczyciele języka polskiego  

p. Katarzyna Damm – B14

p. Izabela Małecka  - D12

p. Anna Morawska – D13

p. Mirosława Ciszek – B14

p. Agnieszka Zimanowicz – D3

Nauczyciele języka angielskiego  

p. Alicja Głowienka – C13

p. Magdalena Filipek – D26

p. Monika Wachowska – D27

p. Anna Weretelnik – D6

p. Maria Rymaszewska-Kuźniewska – D6

p. Monika Regulska – L4

 

 

Nauczyciele języka niemieckiego

p. Katarzyna Hoch-Sievers – D16

p. Vanessa Woźny – D16

 

Nauczyciele historii i WOSu

p. Beata Frankowska-Kędziora – D2

p. Jan Domin – D25

 

Nauczyciele matematyki

p. Joanna Chudzikiewicz – D4

p. Barbara Laszczyk – D15

p. Anna Walczak – D14

p. Karolina Szydłowska – D24

 

Nauczyciele geografii

p. Julita Jasińska – D23

p. Edward Milewski – D22

 

Nauczyciele fizyki i chemii

p. Mirosław Sęga – C14

p. Dorota Młyńczak – C25

Nauczyciele techniki i informatyki

p. Danuta Bil – B12   

p. Iwona Buraczewska – Opania – C2

Nauczyciele wychowania  fizycznego

p. Teresa Chruściak – D23

p. Iwona Chmielewska – D25

p. Dorota Pabis – B12

p. Łukasz Symonowicz – C23

p. Jakub Dudziak – pokój nauczycieli wychowania fizycznego

p. Andrzej Radziwon – D5

Nauczyciele muzyki

p. Kaja Lotarska – L4

 

Nauczyciele religii i etyki

ks. Marcin Krawczyk  - pokój nauczycielski

p. Elżbieta Kowalska – pokój nauczycielski

p. Monika Ziembicka – Walkowiak – pokój nauczycielski

p. Edward Milewski  D22

p. Arkadiusz Grzesiek – pokój nauczycielski

 

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

p. Andrzej Radziwon – D5

Nauczyciele przyrody i biologii

p. B. Gąsiorowska – C12

p. Beata Buthenhof – Moszara  - C12

 

Pedagog i psycholog

p. Anna Psiuk – Drutowska  - D1

p. Magdalena Andrzejewska  - D1

p. Ewelina Flak – L4

Przedmioty ogólnomuzyczne:

Konsultacje odbędą się w innym terminie z uwagi na zajęcia przygotowawcze.