konsultacjeKonsultacje 21 października 2021

 

   KONSULTACJE   Z  RODZICAMI 

 

21 października 2021 r.

 

godzina 17:00-18.30

 

Zerówka

p. Dorota Brzezińska  B 4

 

Wychowawcy klas I

p. Monika Muratow B 3 (poniedziałek 27.10.21)

p. Beata Rafalska – konsultacje w innym terminie

p. Irmina Mądry B25

Wychowawcy klas II

p. Bogusława Jaworska - Teams

p. Anna Czerwińska–Baron - Teams  

p. Danuta Białas - Teams

Wychowawcy klas III

p. Elżbieta Bojko  A 24

p. Elżbieta Żółtowska  B 24

p. Dorota Brot - konsultacje w innym terminie

p. Emilia Maj – Teams (piątek 22.10.21)

 

Wychowawcy klas IV

p. Dorota Pabis – konsultacje w innym terminie

p. Danuta Bil – Teams

p. Monika Regulska - konsultacje w innym terminie

p. Joanna Chudzikiewicz - konsultacje w innym terminie

 

Wychowawcy klas V

p. Beata Gąsiorowska – Teams

p. Magdalena Filipek – Teams

p. Beata Frankowska-Kędziora – Teams

p. Karolina Szydłowska - Teams

 

Wychowawcy klasy VI

p. Łukasz Symonowicz - Teams

p. Anna Morawska  - Teams

p. Agnieszka Zimanowicz – konsultacje w innym terminie

 

Wychowawcy klasy VII

 

p. Iwona Buraczewska – Opania - Teams

p. Katarzyna Hoch-Sievers - Teams

p. Teresa Chruściak – Teams

p. Andrzej Radziwon - Teams

p. Alicja Głowienka - Teams

Wychowawcy klasy VIII

p. Izabela Małecka - Teams

p. Iwona Chmielewska  - Teams

p. Anna Walczak - Teams

p. Beata Buthenhof – Moszara  - Teams

p. Dorota Młyńczak - Teams

 

 

 

 

 

Nauczyciele języka polskiego - Teams

p. Katarzyna Damm 

p. Izabela Małecka 

p. Anna Morawska

p. Mirosława Ciszek

p. Agnieszka Zimanowicz

Nauczyciele języka angielskiego - Teams

p. Alicja Głowienka 

p. Małgorzata Żak 

p. Magdalena Filipek

p. Monika Wachowska  16.30-18.00

p. Anna Weretelnik

p. Maria Rymaszewska-Kuźniewska 27. 10.21 od 17.00 do 18.30

p. Monika Regulska  - konsultacje w innym terminie

 

 

Nauczyciele języka niemieckiego - Teams

p. Katarzyna Hoch-Sievers

p. Vanessa Woźny

 

Nauczyciele historii i WOSu - Teams

p. Beata Frankowska-Kędziora  

p. Jan Domin

 

Nauczyciele matematyki - Teams

p. Joanna Chudzikiewicz – konsultacje w innym terminie

p. Barbara Laszczyk 

p. Anna Walczak

p. Karolina Szydłowska

 

Nauczyciele geografii - Teams

p. Julita Jasińska

p. Edward Milewski 

 

Nauczyciele fizyki i chemii - Teams

p. Mirosław Sęga 

p. Dorota Młyńczak 

Nauczyciele techniki i informatyki - Teams

p. Danuta Bil    

p. Iwona Buraczewska – Opania

Nauczyciele wychowania  fizycznego - Teams

p. Teresa Chruściak 

p. Iwona Chmielewska

p. Dorota Pabis  - konsultacje w innym terminie

p. Łukasz Symonowicz

p. Jakub Dudziak 

p. Andrzej Radziwon

Nauczyciele muzyki

p. Dominika Michalak – konsultacje w w innym terminie

 

Nauczyciele religii i etyki - Teams

ks. Marcin Krawczyk  

p. Elżbieta Kowalska – konsultacje w innym terminie

p. Monika Ziembicka – Walkowiak – konsultacje w innym terminie

p. Edward Milewski 

p. Arkadiusz Grzesiek

 

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa - Teams

p. Andrzej Radziwon

Nauczyciele przyrody i biologii - Teams

p. B. Gąsiorowska

p. Beata Buthenhof – Moszara  

 

Pedagog i psycholog - Teams

p. Anna Psiuk – Drutowska 

p. Magdalena Andrzejewska 

p. Ewelina Flak

p. Dominika Graczyk

 

Nauczyciele przedmiotów ogólnomuzycznych

Konsultacja odbywają się w szkole:

21.10.2021 (czwartek)

  • Maja Flis (16:45 - 17:45) sala A11
  • Anna Kierakowicz (17:30 - 18:30) sala B16
  • Beata Sawka - (18:15 - 19:15) sala A21
  • Barbara Kowalczyk (18:15 - 19:15) sala A11
  • Przemysław Michalak (dyżur w innym terminie)
  • Ewelina Lepka (18:15 - 19:15) sala C1

22.10.2021 (piątek)

  • Iwona Zębik (17:00 - 18:00) poprzez aplikację Teams - proszę o wcześniejsze uzgodnienie godziny poprzez dziennik elektroniczny Mantica