witaj szkoło

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września 2021

SP 65 i OSM

 

 

 

Oddział przedszkolny (zerówka) i klasy pierwsze rozpoczynają rok szkolny
o godzinie 9.00 w auli. Dziecku może towarzyszyć tylko jedna dorosła osoba.

Uczniowie zbierają się o godzinie 8.45 pod wyznaczonymi salami:

0

B4

Dorota Brzezińska

1a

B3

Monika Muratow

1b

B22

Beata Rafalska

1c

B25

Irmina Mądry

Niezwłocznie po wejściu do szkoły rodzice i uczniowie mają obowiązek założenia maseczek, dezynfekowania rąk, zachowania dystansu i unikania grupowania się.

Klasy II – VIII rozpoczynają rok szkolny z wychowawcami w przydzielonych salach o godzinie 10.00 (bez rodziców/opiekunów).

 

Uczniowie, którzy mają przydzielone sale:

  • w segmencie A - wchodzą do szkoły wejściem przy boisku czerwonym;
  • w segmencie B – wchodzą do szkoły wejściem głównym;
  • w segmencie C i D – wchodzą wejściem od strony parkingu.

Prosimy nauczycieli, wychowawców i rodziców o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi MEN, MZ i GIS, które są dostępne w Internecie.

Przydział sal 2021/2022

Klasa

Sale

godziny wychowawcze,

spotkania z rodzicami

Wychowawca

0

B4

Dorota Brzezińska

1a

B3

Monika Muratow

1b

B22

Beata Rafalska

1c

B25

Irmina Mądry

2a

A22

Bogusława Jaworska

2b

B5

Anna Czerwińska

2c

B23

Danuta Białas

3a

A24

Elżbieta Bojko

3b

B24

Elżbieta Żółtowska

3c

B2

Dorota Brot

3d

A21

Emilia Maj

4a

D15

Dorota Pabis

4b

B14

Danuta Bil

4c

C20

Małgorzata Żak

4d

D4

Joanna Chudzikiewicz

5a

C12

Beata Gąsiorowska

5b

D26

Magdalena Filipek

5c

D2

Beata Frankowska-Kędziora

5d

D24

Karolina Szydłowska

6a

D16

Łukasz Symonowicz

6b

D13

Anna Morawska

6c

D3

Agnieszka Zimanowicz

7a

C2

Iwona Buraczewska-Opania

7b

C23

Katarzyna Hoch-Sievers

7c

D23

Teresa Chruściak

7d

D5

Andrzej Radziwon

7e

C13

Alicja Głowienka

8a

D12

Izabela Małecka

8b

D25

Iwona Chmielewska

8c

D14

Anna Walczak

8d

B16

Beata Buthenhof-Moszara

8e

C25

Dorota Młyńczak

 

SPOTKANIA Z NAUCZYCIELAMI INSTRUMENTU GŁÓWNEGO ORAZ FORTEPIANU DODATKOWEGO -HARMONOGRAM