Menu

Sign

pies26 września br. p.Katarzyna Szakowska z wrocławskiej Ekostraży przeprowadziła w klasie 1E OSM zajęcia pt. : "Poznaj mowę ciała psa", z cyklu "Bezpieczna PSIjaźń"

Były to zajęcia z edukacji humanitarnej, podnoszące świadomość potrzeb gatunkowych, uczące bezpiecznych zachowań w kontaktach ze zwierzętami. Podczas spotkania dzieci uczyły się jak zachowywać się podczas kontaktu z obcymi psami, witania się z nimi, zachowań w sytuacji zagrożenia. Dowiedziały się, jakie są cechy odpowiedzialnego właściciela i kiedy warto udać się ze zwierzęciem do behawiorysty. Otrzymały materiały edukacyjne w postaci broszur i książeczek o zwierzętach, stworzonych w Ekostraży dla potrzeb edukacyjnych