skrzypce 05Informacja o wyniku badania przydatności

do OSM i SM przeprowadzonego w dn. 8-10.06.2020r.

zostanie opublikowana na stronie internetowej

w środę 17.06.2020r.