sobota, 22 październik 2016

Pasowanie na ucznia OSM i SP 65, foto Marek Stroński

sobota, 22 październik 2016