konsultacje

 

 

Zapraszamy rodziców na konsultacje z nauczycielami dn.22.11.2018r w godzinach 18.00-19.30

 

 

 

 

WYKAZ SAL, W KTÓRYCH DYŻURUJĄ NAUCZYCIELE:

 

 1. Monika Karczyńska - nauczyciel na L4

 

Zerówka

 1. Dorota Brzezińska B – 4
 2. Marzena Olszowy B – 3
 3. Agata Kaczoruk B – 2 nauczyciel na L4 konsultacje w innym terminie

Wychowawcy klas I

 1. Monika Muratow B – 6 - zebranie
 2. Beata Rafalska C - 11
 3. Agnieszka Młyżywa – Śliwa A - 24
 4. Irmina Mądry C - 11

Wychowawcy klasy II

 1. Bogusława Jaworska A – 22
 2. Anna Czerwińska – Baron B – 5
 3. Danuta Białas B - 24
 4. Emilia Maj A - 11

Wychowawcy klasy III

 1. Dorota Brot A - 25
 2. Elżbieta Bojko A – 26
 3. Elżbieta Żółtowska B – 24 konsultacje w godzinach 17:00 – 18:30

 

Wychowawcy klasy IV

 1. Iwona Buraczewska – Opania C - 1
 2. Waldemar Suchta  P - 1
 3. Teresa Chruściak P - 1
 1. Alicja Głowienka C - 20
 2. Małgorzata Żak C - 20

Wychowawcy klasy V

 1. Kamil Wójcik B - 18
 2. Iwona Chmielewska B - 18
 3. Anna Walczak D - 22
 4. Beata Buthenhof – Moszara - B - 16
 5. Beata Dąbrowska D - 22

 

Wychowawcy klasy VI

 1. Mirosława Ciszek B - 14
 2. Monika Wachowska D - 25
 3. Dorota Pabis B - 16

Wychowawcy klasy VII

 1. Justyna Gwiazda D - 12
 2. Maria Rymaszewska-Kuźniewska D - 6
 3. Karolina Szydłowska-Kloryga D – 24
 4. Anna Karaś D - 16

 

Wychowawcy klasy VIII

 1. Beata Frankowska-Kędziora B - 13
 2. Agnieszka Zimanowicz D – 3
 3. Justyna Magiera D – 4
 4. Mirosława Ossowska C – 2
 5. Julita Jasińska D – 23

Wychowawcy klas III gimnazjum

 1. Dorota Młyńczak C – 25
 2. Mirosław Sęga C – 14
 3. Andrzej Radziwon pokój nauczycieli wychowania fizycznego
 4. Katarzyna Sievers nauczyciel na L4
 5. Anna Morawska D - 13
 6. Beata Gąsiorowska C - 12

 

Nauczyciele języka polskiego

 1. Katarzyna Damm D – 12
 2. Izabela Małecka B – 12
 3. Sylwester Białozor B - 13
 4. Anna Morawska D - 13
 5. Justyna Magiera D - 4
 6. Agnieszka Zimanowicz D – 3
 7. Justyna Gwiazda D - 12

Nauczyciele języka angielskiego

 1. Alicja Głowienka C - 20
 2. Małgorzata Żak C - 20
 3. Magdalena Filipek D - 26
 4. Maria Rymaszewska-Kuźniewska D - 6
 5. Monika Wachowska D - 25
 6. Anna Weretelnik nauczyciel na L4
 7. Agnieszka Wlaszczyk A – 25

Nauczyciele języka włoskiego

 1. Anna Weretelnik nauczyciel na L4
 2. Marzena Łuczak C – 23
 3. Anna Karaś D - 16

Nauczyciele języka niemieckiego

 1. Katarzyna Sievers - nauczyciel na L 4
 2. Angelika Milczanowska C - 21
 3. Ewa Duda C - 21

Nauczyciele historii

 1. Beata Frankowska-Kędziora B - 13
 2. Katarzyna Łapińska D – 2
 3. Józef Biłyj D – 5
 4. Andrzej Lange D – 5  konsultacje w godzinach  17:00 – 18:30

Nauczyciele matematyki

 1. Beata Król – Jelinska B – 14
 2. Agnieszka Chudzikiewicz D – 14
 3. Barbara Laszczyk D – 15
 4. Anna Walczak D – 22

Nauczyciele geografii

 1. Julita Jasińska D – 23
 2. Edward Milewski D – 23

Nauczyciele fizyki i chemii

 1. Mirosław Sęga C – 14
 2. Agata Moskwa C – 23
 3. Dorota Młyńczak C – 25

 

Nauczyciele techniki i informatyki

 1. Waldemar Suchta P – 1
 2. Danuta Bil B – 12
 3. Iwona Buraczewska – Opania C – 1

 

Nauczyciele wychowania  fizycznego

 1. Dariusz Michaliszyn – pokój nauczycieli wychowania fizycznego
 2. Łukasz Symonowicz - pokój nauczycieli wychowania fizycznego
 3. Maciej Maciejewski - pokój nauczycieli wychowania fizycznego
 4. Jakub Dudziak - pokój nauczycieli wychowania fizycznego
 5. Sandra Lenart – nauczyciel na L4
 6. Andrzej Radziwon pokój nauczycieli wychowania fizycznego

 

Nauczyciele muzyki

 1. Gemma Dżugaj-Michalska A – 1
 2. Przemysław Michalak konsultacje w innym terminie

 

Nauczyciele religii i etyki

 

 1. Paweł Kotkowski B – 11 konsultacje w innym terminie
 2. Marcin Krawczyk D – 7 pokój nauczycielski
 3. Monika Ziembicka – Walkowiak B – 11 pokój nauczycielski
 4. Elżbieta Kowalska B – 11 pokój nauczycielski
 5. Edward Milewski D – 22
 6. Arkadiusz Grzesiek C – 1

 

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

 

 1. Małgorzata Wolna D – 7 pokój nauczycielski
 2. Andrzej Radziwon - pokój nauczycieli wychowania fizycznego

 

Pedagog i psycholog

 1. Anna Psiuk – Drutowska D – 1 pedagog
 2. Katarzyna Bartak- Surówka D – 1 psycholog
 3. Alexandra Butor D - 1 - psycholog
 4. Ewa Suchowacka A – 27 – psycholog
 5. Dominika Graczyk - A – 27 – nauczyciel na L 4

 

Wicedyrektorzy

 1. Eulalia Modrzejewska – Lange B – 28 zmiana godziny 17:00 – 18:30
 2. Katarzyna Trawińska D - 8