Menu

Sign

PROCEDURY ZS 20 we Wrocławiu
DOTYCZĄCE NAUCZANIA ZDALNEGO W KLASACH I - III

Oddział przedszkolny
1. Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian.
2. Obowiązującym wejściem do szkoły, będzie główne wejście - przy portierni.

 

Uczniowie klas 1-3
3. Uczniowie klas 1-3 zostają objęci nauczaniem zdalnym.
4. Dziennik elektroniczny Mantica będzie w klasach 1-3 podstawowym narzędziem kontaktu z rodzicami i uczniami. Ta forma jako podstawowa jest niezbędna w przypadku problemów technicznych zarówno po stronie uczniów, jak i nauczycieli.
5. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej będą łączyć się z uczniami za pomocą aplikacji Teams, lekcje będą rozpoczynały się zgodnie z plany i będą trwały 30 minut .

Czasowy rozkład zajęć:
0 lekcja 7.15-7.45
1 lekcja 8.00-8.30
2 lekcja 8.55-9.25
3 lekcja 9.50-10.20
4 lekcja 10.45-11.15
5 lekcja 11.40-12.10
6 lekcja 12.50-13:20

6. Innej organizacji będą podlegały lekcje wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki oraz zajęć komputerowych - nauczyciel po omówieniu tematu rozłączy się pozostając przez 30 minut do dyspozycji uczniów.
7. Zajęcia edukacyjne: język angielski, religia, kształcenie słuchu, rytmika będą odbywać się zgodnie z dotychczasowym planem zajęć. Nauczyciele tych przedmiotów będą również łączyć się z uczniami on-line (30 minut).
8. W celu usprawnienia codziennej pracy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej przesyłają rodzicom na dziennik elektroniczny Mantica zakres realizowanego materiału w danym dniu.

Biblioteka
9. Biblioteka szkolna będzie czynna codziennie od 11.00 do 16.00.

Świetlica
10. Świetlica szkolna zapewnia uczniom klas 1-3 opiekę w godzinach od 6.30 do 17.00. Zgodnie z wytycznymi MEN szkoła zapewnia opiekę dzieciom, których rodzice bezpośrednio zaangażowani są w walkę z pandemią Covid-19.
11. Dzieci, które nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach on-line ze względu na pobyt w świetlicy będą mogły odrobić zadane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ćwiczenia, prace itp. pod opieką nauczycieli świetlicy.
12. Szkolna stołówka nie będzie wydawała obiadów.

 

 

 

 

 

PROCEDURY Zs20 we Wrocławiu     

dotyczące zdalnego nauczania w klasach 1-3

Oddział przedszkolny

 1. Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian.

 2. Obowiązującym wejściem do szkoły, będzie główne wejście - przy portierni.

  Uczniowie klas 1-3

 3. Uczniowie klas 1-3 zostają objęci nauczaniem zdalnym.

 4. Dziennik elektroniczny Mantica będzie w klasach 1-3 podstawowym narzędziem kontaktu z rodzicami i uczniami. Ta forma jako podstawowa jest niezbędna w przypadku problemów technicznych zarówno po stronie uczniów, jak i nauczycieli.

 5. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej będą  łączyć się z uczniami za pomocą aplikacji Teamsw wymiarze 30 minut dziennie. Godziny spotkań on-line zostaną ustalone przez wychowawców poszczególnych klas.

 6. Zajęcia edukacyjne: język angielski, religia, kształcenie słuchu, rytmika będą odbywać sięzgodnie z dotychczasowym planem zajęć. Nauczyciele tych przedmiotów będą również łączyć się z uczniami on-line (25-30 minut).

 7. W celu usprawnienia codziennej pracy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej przesyłają rodzicom na dziennik elektroniczny Mantica zakres realizowanego materiału w danym dniu.

  Biblioteka

 8. Biblioteka szkolna będzie czynna codziennie od 11.00 do 16.00.

  Świetlica

 9. Świetlica szkolna zapewnia uczniom klas 1-3 opiekę w godzinach od 6.30 do 17.00.Zgodnie z wytycznymi MEN szkoła zapewnia opiekę dzieciom, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią Covid-19.

 10. Dzieci, które nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach on-line ze względu na pobyt w świetlicy będą mogły odrobić zadane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnejćwiczenia, prace itp.pod opieką nauczycieli świetlicy.

 11. Szkolna stołówka nie będzie czynna.

  Konsultacje

 12. Uczniowie klas ósmych, którzy wymagają konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka, język obcy) powinni zgłosić te potrzeby nauczycielom przedmiotowym.