Koncert Noworoczny w wykonaniu Uczniów  i Pedagogów Naszej Szkoły Muzycznej w  ODSK Piast na Pilczycach

W czasie ferii zerówki działają w godz. 7.30-16.30.

SZKOŁA

plakat szablon koncert doCEA14.01Zapraszamy na Koncert uczniów przygotowujących się do Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej 14 stycznia 2020r.
Wystąpią uczniowie z sekcji instrumentów smyczkowych i gitary.

Kilka słów o nagrodach

W potocznym rozumieniu przez nagrodę rozumiemy rzecz lub działanie, będące zwieńczeniem długiego wysiłku. Może być to na przykład pochwała dziecka, które wygrało konkurs. W ujęciu psychologicznym przez nagrodę rozumiemy takie oddziaływanie, które zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zachowania, które uznajemy za pożądane. Przykładem takiej nagrody może być zwolnienie z jednego zadania domowego czy wręczenie naklejki za wywiązanie się z ustalonej wcześniej umowy. Jednakże jedną z największych nagród dla dziecka jest OBDAROWANIE UWAGĄ przez osobę dorosłą.

Zasady nagradzania

  1. Zawsze można nagrodzić za coś dziecko
  2. Nagroda musi być atrakcyjna dla dziecka i realna do zrealizowania dla dorosłego

         Co może być nagroda i jednocześnie nic nie kosztuje?

         - zwolnienie z obowiązku

         - nadanie przywileju na określony czas

         - umożliwienie zrobienia czegoś, co jest z reguły zakazane

  1. Nagroda powinna być wprowadzona wtedy, kiedy pojawi się pożądane zachowanie

Np. dziecko słyszy pochwałę ustna: „ sprzątasz swój pokój, cieszę się” wtedy, gdy rzeczywiście to robi.

  1. Nagroda nie może służyć manipulacji
  2. Nagroda nie może być formą przekupstwa
  3. Warto nagradzać dziecko

Podkategorie

Szanowni Rodzice!

Staraliśmy się stworzyć warunki, w których uczniowie klas ósmych będą mieli możliwość tuż przed egzaminem ósmoklasisty wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami.

Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę ocen na potrzeby klasyfikacji, a w konsekwencji zwiększyć ich szanse na wybór wymarzonej szkoły ponadpodstawowej.

Spotkania uczniów z nauczycielami oparte są na zasadzie dobrowolności. Będą realizowane w małych grupach, co  pozwoli na zachowanie koniecznych zasad reżimu sanitarnego.

Możliwość skorzystania przez uczniów z konsultacji może być dobrym sposobem na łagodzenie napięcia emocjonalnego związanego ze zbliżającym się egzaminem i przedłużającą się sytuacją epidemiologiczną.

Informujemy, iż dodatkowo zapewniamy naszym uczniom bezpośredni kontakt z wychowawcą klasy oraz dyżur psychologa i pedagoga.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ZS nr 20