Menu

Sign

Gwarantujemy

 • Odlotowe lekcje
 • Skuteczną naukę
 • Bezpieczne otoczenie
 • Sympatyczną atmosferę

Zapewniamy

 • Pomoc każdemu potrzebującemu
 • Wsparcie psychologa i pedagoga
 • Świetnie wyposażone sale dydaktyczne
 • Opiekę świetlicową

Oferujemy

 • Atrakcyjne zajęcia dodatkowe
 • Wymiany zagraniczne
 • Wyjazdy integracyjne
 • Pyszne domowe obiady

Jeden prawdziwy przyjaciel przyczynia się bardziej do naszego szczęścia
niż tysiąc wrogów do naszego nieszczęścia.

Marie von Ebner-Eschenbach

KONSULTACJE   Z  RODZICAMI

23 maja 2024 r.

Godzina 16:30 – 17.30

p. Renata Mączka – zerówka B4 - ZEBRANIE

Wychowawcy klas I

p. Alina Szkopiak B3 – 17:30

p. Marzena Kopeć B2 - ZEBRANIE

p. Danuta Białas B7

p. Marta Dzikowska B5

Wychowawcy klas II

p. Elżbieta Żółtowska B7

p. Monika Staroń A25

p. Milena BubrowskaA23/24

p. Dorota Brot A23/24

p. Marta Czochara B6

Wychowawcy klas III

p. Aneta Bremer A25

p. Janina Kaczmarek  - konsultacje w innym terminie

p. Irmina Mądry B7

23 maja 2024 r.

Godzina 17.30 – 19.00

Wychowawcy klas IV

p. Mirosław Sęga  C14

p. Maria Rymaszewska-Kuźniewska D 26

p. Aneta Warzyńska – konsultacje w innym terminie

p. Maciej Muskała  - konsultacje w innym terminie

Wychowawcy klas V

p. Małgorzata Żak – C13

P. Aleksandra Jurek– D6 - ZEBRANIE

p. Monika Wachowska – D27

p. Izabela Małecka  - D12

P. Jakub Dudziak – D15ZEBRANIE 24.05.2024 godz. 17:30

Wychowawcy klas VI

p. Dorota Pabis –konsultacje w innym terminie

p. Danuta Bil – konsultacje w innym terminie

p. Monika Regulska – D23

p. Katarzyna Damm – B14

OP IV – VI p. Magdalena Słowik-Góralska D 4 -  ZEBRANIE godzina 19:00

Wychowawcy klas VII

p. Beata Gąsiorowska – C12

p. Mirosława Ciszek – B14

p. Dorota Młyńczak – C 25

p. Vanessa Woźny – konsultacje w innym terminie

Wychowawcy klasy VIII

p. Łukasz Symonowicz – D14

p. Anna Morawska  - konsultacje w innym terminie

p. Agnieszka Zimanowicz – konsultacje w innym terminie

Nauczyciele języka polskiego

p. Katarzyna Damm – B14

p. Izabela Małecka  - D12

p. Anna Morawska – konsultacje w innym terminie

p. Mirosława Ciszek – B14

p. Agnieszka Zimanowicz– konsultacje w innym terminie

Nauczyciele języka angielskiego

p. Alicja Głowienka – C13

p. Monika Wachowska – D27

p. Maria Rymaszewska-Kuźniewska – D26

pMonika Regulska – D23

p. Małgorzata Żak – C13

Nauczyciele języka niemieckiego

p. Vanessa Woźny – konsultacje w innym terminie

Nauczyciele historii i WOS-u

p. Szymon Strzelecki – D 2

p. Anna Weretelnik – D 5

p. Katarzyna Janicka – D 2

Nauczyciele matematyki

p. Barbara Sikora– D24

p. Barbara Laszczyk– D15

p. Anna Walczak – D15

p. Magdalena Słowik-Góralska- D4

p. Katarzyna Cichocka – D4

Nauczyciele geografii

p. Edward Milewski – D22

Nauczyciele fizyki i chemii

p. Mirosław Sęga– C14

p. Dorota Młyńczak – C25

Nauczyciele techniki i informatyki

p. Danuta Bil– konsultacje w innym terminie

p. Iwona Buraczewska – Opania – C2

Nauczyciele wychowania fizycznego 

p. Aleksandra Jurek – D6  ZEBRANIE

p. Dorota Pabis – konsultacje w innym terminie

p. Łukasz Symonowicz – D14

p. Jakub Dudziak – zebranie 24 maja 2024

p. Andrzej Radziwon – D5

p. Janusz Siepietowski – D 3

p. Maciej Muskała – konsultacje w innym terminie

Nauczyciele muzyki

p. Agata Podlejska – C24

Nauczyciele religii i etyki

ks. Wojciech Legendziewicz  - pokój nauczycielski

p. Elżbieta Kowalska – pokój nauczycielski

p. Monika Ziembicka-Walkowiak – pokój nauczycielski

p. Edward Milewski D 22

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

p. Andrzej Radziwon – D5

Nauczyciele przyrody i biologii

p. B. Gąsiorowska – C12

p. Beata Dąbrowska  - C12

Pedagog i psycholog

p. Anna Psiuk – Drutowska  - D1

p. Magdalena Andrzejewska  - D1

p. Ewelina Flak – A27

p. Anna Jugo – A27

Sp. 65

e dzienniksp

Archiwum

archiwuminfo

BIP

bip02