egzaminy

 

 W roku szkolnym 2018/2019 egzamin gimnazjalny odbędzie się:

- część humanistyczna: 10 kwietnia 2019 (środa), godz. 9:00,

- część matematyczno-przyrodnicza: 11 kwietnia 2019 (czwartek), godz. 9:00,

- język obcy nowożytny 12 kwietnia 2019 (piątek), godz. 9:00.

Informujemy, że na stronie internetowej CKE,OKE (www.cke.gov.pl, www.oke.wroc.pl)

w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu) dostępne są:

  1. informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012,
  2. przykładowe arkusze egzaminacyjne,
  3. arkusze egzaminacyjne z lat 2012–2018,
  4. sprawozdania z przebiegu egzaminu gimnazjalnego w poprzednich latach,
  5. harmonogram i zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego,
  6. informacje dotyczace zasad zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie).

 

WAŻNY KOMUNIKAT!

Istnieje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z nich. Uczeń ma obowiązek samodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.