Obiady w stołówce szkolnej w Zespole Szkół nr 20

 

  1. Uczniowie korzystający z posiłków tylko w poszczególne dni, powinni uiścić opłatę 5 dni przed rozpoczęciem miesiąca i zaznaczyć te dni w przelewie.!
  2. Wpłaty za stołowanie należy dokonać przelewem na 3 dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca .!
  3. W przypadku braku wpłaty na dzień pierwszy stołowania nie będą wydawane kartki.
  4. Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić do 9. 00 !!! rano danego dnia.
  5. Odliczenie zgłoszonych odpisów nastąpi z odpłatności w następnym miesiącu!
  6. Niezgłoszona nieobecność do godz.9.00 rano nie podlega zwrotowi kosztów!
  7. W miesiącu czerwcu(koniec roku szkolnego)odpisów nie ma .Należy odebrać obiad z kartą obiadowąlub spożyć na miejscu.