Zasady korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Zespole Szkół nr 20:

  1. Uczniowie korzystający z posiłków tylko w poszczególne dni, powinni uiścić opłatę 5 dni przed rozpoczęciem miesiąca i zaznaczyć te dni w przelewie.
  2. Wpłaty za stołowanie należy dokonać przelewem na 3 dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca.
  3. W przypadku braku wpłaty na dzień pierwszy stołowania nie będą wydawane kartki.
  4. Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić do godziny 9.00 rano danego dnia.
  5. Odliczenie zgłoszonych odpisów nastąpi z odpłatności w następnym miesiącu.
  6. Niezgłoszona nieobecność do godz.9.00 rano nie podlega zwrotowi kosztów.
  7. W miesiącu czerwcu (koniec roku szkolnego) odpisów nie ma. Należy odebrać obiad z kartą obiadową lub spożyć na miejscu.