Poniżej znajduje się deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej ZS20 w roku szkolnym 2019/20:

Deklaracja POBIERZ