DZIAŁANIA RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Sfinansowanie paneli akustycznych do wygłuszenia Sali trąbki SM. 09.2022.

 

 

 

 

DZIAŁANIA RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

 

Ufundowanie nagród dla najlepszych wytypowanych przed Dyrekcję 8-klasistów: 4 Najlepszych Absolwentów i 1 Najlepszego Sportowca. 06.2022.

Ufundowanie tortu dla klasy z najwyższą średnią z ocen. 06.2022.

Zorganizowanie Dnia Dziecka, dmuchańce. 06.2022.

Ufundowanie nagród w konkurencjach Dnia Sportu. 06.2022

Program ogólnoszkolny „Trzymaj formę – czas na zdrowie” – poczęstunek dla  społeczności szkolnej złożony ze zdrowych produktów; finał programu  promującego zdrowy styl życia – odżywczą dietę i ruch. RR sfinansowała  produkty do przygotowywanego przez uczniów poczęstunku. 04.2022. 

Wyposażenie świetlicy szkolnej dla dzieci z Ukrainy. RR przeznaczyła na ten  cel datki zebrane w czasie Dnia Otwartego Szkoły. 03.2022. 

Dzień Otwarty Szkoły. Na stanowisku informacyjnym RR przygotowany był  poczęstunek dla odwiedzających szkołę oraz zbierane były dobrowolne datki  na potrzeby uchodźców z Ukrainy. 12.03.2022. 

Konkurs muzyczny „Skrzypce i ja” dla uczniów grających na skrzypcach. RR  sfinansowała nagrody dla uczestników konkursu. 03.2022. 

Konkurs ogólnoszkolny „Matematyczna świąteczna ozdoba akrostychem  opisana”. RR sfinansowała nagrody dla zwycięzców konkursu. 12.2021. 

Mikołajki. RR sfinansowała wizytę św. Mikołaja, który częstował dzieci  słodyczami. 06.12.2021. 

Konkurs ogólnoszkolny „Konkurs Recytatorski”. RR sfinansowała nagrody i  wyróżnienia dla uczestników konkursu. 11.2022 

Konkurs ogólnoszkolny „Wtorek przebierany”. RR sfinansowała nagrody dla  finalistów konkursu. 10.2021