PROJEKT NORWESKI: „Wikingowie I Słowianie: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” - (02.01.2014 - 30.10.2015)

logo160

Jedną z ciekawszych inicjatyw, w które zaangażowani są uczniowie Gimnazjum nr 18 jest bezsprzecznie projekt „Wikingowie i Słowianie: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”.

frselogo105nglogo70eealogo70

Koordynatorem całego przedsięwzięcia jest pani Joanna Stefańska, która od wielu lat uczy w naszym Gimnazjum języka angielskiego, wspomagają ją pozostali nauczyciele tegoż języka.

Projekt, którego głównym celem jest poznanie historii (przeszłości), obecnej sytuacji oraz przyszłych relacji zaangażowanych w niego krajów, cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. To wielopłaszczyznowe działanie, nie tylko pozwala młodzieży rozwijać praktyczną znajomość języka angielskiego, ale przede wszystkim zwraca uwagę naszych uczniów na wzajemne przenikanie się kultur i tradycji, pokazuje jaką wartością jest wielokulturowość i otwartość na „inność kultury i tradycji”.

Projekt zakłada wymiany uczniów, a każdy taki wyjazd to inny rodzaj aktywności, którego celem jest poznanie historii zaangażowanych krajów, porównanie historycznych i współczesnych profili Wikinga i Słowianina. To próba odpowiedzi na pytanie o tożsamość narodową- „Dlaczego jesteśmy tacy jacy jesteśmy?

Projekt Norweski jest bardzo ciekawym działaniem, ponieważ odwołuje się do różnych dziedzin takich jak: język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, teatr, sztuka i rękodzieło, technika i technologia informacyjna. Ta wielowymiarowość to atut projektu, pozwala naszym uczniom rozwijać różne kompetencje: lingwistyczne, badacza historii, dramatyczne, informatyczne a nawet plastyczne. Uczestnicy projektu będą mieli okazję przyjrzeć się życiu współczesnych imigrantów z obu krajów, przeprowadzą wywiady, poznają motywy przesiedlenia oraz styl życia współczesnego Słowianina i Wikinga. Zależy nam, aby młodzi ludzie odnaleźli „cechy wspólne” , w które należałoby inwestować w przyszłości. Wszystkie te działania mają służyć próbie nakreślenia kierunków rozwoju relacji między beneficjentami projektu. Właśnie ubiegłoroczny wyjazd naszych gimnazjalistów do Norwegii był świetną okazją do nawiązania takiej współpracy. Oprócz standardowych działań, takich jak zwiedzanie, poprzez wspólną pracę z uczniami norweskimi (wykonywanie stroi, naczyń, tarcz i ozdób) wyjazd ten pozwolił z bliska przyjrzeć się jaki jest „współczesny Wiking”. Nasi uczniowie podczas wspólnych zajęć z młodzieżą norweską nawiązali znajomości. Niektórzy utrzymują stały kontakt mailowy lub poprzez facebook’a. Kontynuacją projektu będzie tegoroczna rewizyta w Polsce. Plan tego spotkania obfituje w liczne atrakcje i zadania, które wpisują się w cele projektu. W Polsce zaplanowano budowę modeli statków oraz realizację przedstawienia teatralnego, którego scenariusz oparty będzie na legendach o Wikingach. Uczniowie obu krajów poznają wierzenia Słowian i miejsce kultu na górze Ślęży, będą uczestniczyć w warsztatach w Biskupinie i na Ostrowie Lednickim. Dowiedzą się jak Słowianie i Wikingowie współpracowali ze sobą na Wolinie. Przygotowania do tego przedsięwzięcia ruszyły pełną parą. Mamy nadzieję, że w ten sposób nawiązana współpraca ze szkołą z Lyngdal będzie nadal się rozwijała, bo cieszy się dużym powodzeniem wśród uczniów naszego Gimnazjum.

A tak spędzaliśmy czas w Norwegii na wspólnej pracy i zabawach:

010203040506