PROGRAM ,,UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE’’ COMENIUS

WIELOSTRONNE I DWUSTRONNE PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ

comeniusGimnazjum numer 18 im. Armii krajowej we Wrocławiu to szkoła z klasą. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele od wielu lat angażują się w różnorodne działania na poziomie szkolnym, krajowym jak i międzynarodowym, których celem jest stałe podnoszenie jakości naszego gimnazjum.

 Jednym z bardzo ważnych dla nas projektów, w którym bierzemy udział już od 2003 roku, jest COMENIUS. Program ten ma na celu rozwijanie wśród młodzieży i nauczycieli wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich, zachęca do nauki nowożytnych języków obcych oraz wspiera tworzenie innowacyjnych metod uczenia się. Każdy z projektów realizowanych w ramach w/w programu stawia na mobilność zarówno uczniów jak i kadry pedagogicznej; opiera się na działaniach szkolnych jak i międzyszkolnych, angażuje społeczność lokalną i pozwala uczestnikom na wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli oraz uczniów. Comenius zrzesza 27 krajów Unii Europejskiej oraz kraje, które kandydują do członkostwa w Unii Europejskiej, tj. Chorwację i Turcję.

            SOUTH-NORTH BRIDGE to projekt, który nasza szkoła realizowała od 1 sierpnia 2011 roku i który zakończył się 31 lipca 2013 roku. W ramach tego projektu uczniowie Gimnazjum nr 18 rozpoczęli współpracę z włoską szkołą Instituto Comprensivo di Ciminna. Działania projektowe odbywały się i w Polsce i we Włoszech a brali w nich udział dyrektor Gimnazjum nr 18 Anna Krupowicz, koordynator Joanna Stefańska, grupa polskich i włoskich nauczycieli wraz z uczniami. W dniach 6-12 listopada 2011 roku delegacja polskich uczniów i nauczycieli wraz z dyrektorem naszego gimnazjum i koordynatorem projektu udała się do Włoch. Wizyta opierała się na planowaniu działań na dwa lata, wspólnych zajęciach w szkole (artystycznych, sportowych, informatycznych), zajęciach terenowych oraz zwiedzaniu okolicy z uwzględnieniem architektury sakralnej oraz mieszkalnej ( Ciminna, Ventimiglia, Baucina, Cefalu, Palermo, Monreale). Cały program został bardzo profesjonalnie i szczegółowo opracowany przez włoskiego partnera, nastawiony na maksymalne wykorzystanie wspólnego czasu. Realizacja programu przebiegała zgodnie z planem, z dużym zaangażowaniem ze strony nauczycieli i środowiska lokalnego a szczególnie miłym zaskoczeniem była niezwykła punktualność. Po wizycie uczniowie przygotowali dziennik z podróży w trzech wersjach językowych (polski, angielski i włoski).

W drugim semestrze uczniowie obu szkół przygotowali prace na następujące tematy: flora i fauna, klimat, materiały budowlane, historia budownictwa mieszkaniowego i dodatkowo historia Wrocławia przez Gimnazjum nr 18. W dniach 13-23 kwietnia gościliśmy w naszym gimnazjum grupę 20 uczniów i 6 nauczycieli z partnerskiej włoskiej szkoły. Staraliśmy się przygotować bardzo bogaty program dla naszych projektowych partnerów i dbaliśmy o jego wielowątkowość o różnorodność. Goszczący uczniowie uczestniczyli w zajęciach w szkole oraz w terenie zgodnie z tematyką projektu. Włosi zwiedzali wystawę w Muzeum Historycznym (1000 lat Wrocławia), spacerowali z przewodnikiem i odwiedzali wrocławskie kościoły.

0102

W naszej szkole odbyło się mnóstwo zajęć przygotowanych z myślą o jak najatrakcyjniejszym pobycie włoskich gości oraz pełnej integracji przedstawicieli obu partnerskich szkół a były to m. in. uroczyste powitanie delegacji połączone z występami artystycznymi, prezentacją anglojęzycznego przedstawienia oraz zwiedzaniem szkoły i wystawy prac uczniów (albumy).

030405

Polscy i włoscy uczniowie uczestniczyli wspólnie w lekcji geografii 

przygotowanej przez naszych gimnazjalistów a tematem zajęć był klimat i położenie geograficzne (Włochy-Polska). Na zakończenie zajęć przeprowadzono quiz dla włoskich kolegów oraz integrowano międzynarodowe drużyny, które układały puzzle przedstawiające wcześniej zwiedzane wrocławskie kościoły.

060708

Chcąc zapoznać włoskich uczniów jak najbardziej z polską kulturą i tradycją, przeprowadzono także zajęcia kulturalno – sportowe tj. naukę Poloneza.
Wszyscy uczniowie i nauczyciele bardzo chętnie wzięli udział w wyżej zaprezentowanym przedsięwzięciu czego dowodem jest stały wzajemny kontakt uczniów i nauczycieli szkół partnerskich oraz duże zaangażowanie i dalsza chęć realizacji wcześniej wyznaczonych i zaplanowanych zadań projektowych.

09