„Przewodnik po tradycyjnych grach z piłką krajów wyszehradzkich”

visegradlogosmall

Misją Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego jest wspomaganie rozwoju ściślejszej współpracy między krajami Grupy Wyszehradzkiej (V4) -Czechami, Węgrami, Polską i Słowacją - oraz wzmocnienie więzi między ludźmi w tym regionie.

Fundusz zapewnia finansowanie wspólnych kulturalnych lub naukowych projektów badawczych i edukacyjnych, wymiany młodzieży, promocję turystyki i współpracy transgranicznej. Większość odbiorców dotacji to organizacje pozarządowe, gminy i samorządy lokalne, uczelnie, szkoły i inne instytucje publiczne, a także poszczególni obywatele.

Więcej na temat Funduszu Wyszehradzkiego tutaj:

Visengrad Fund

 

O PROJEKCIE

Gimnazjum nr 18 im. Armii Krajowej jako pierwsza i jedyna szkoła we Wrocławiu realizuje projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Projekt zatytułowany „Przewodnik po tradycyjnych grach i zabawach z piłką krajów Grupy Wyszehradzkiej” oparty jest na współpracy międzynarodowej trzech szkół: z Wrocławia, Mostu (Czechy) oraz Budapesztu (Węgry). Jest to projekt sportowo-językowy, którego pomysłodawcą i koordynatorem jest pani Joanna Stefańska, nauczycielka języka angielskiego w Gimnazjum Nr 18 i doradca metodyczny Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 

01

WYDARZENIA

OBÓZ W ZAKRZOWIE

W dniach 4-10.05.2011 w Zakrzowie koło Krakowa odbyło się spotkanie reprezentacji współpracujących szkół. Łącznie brało w nim udział 47 osób:

- z Gimnazjum nr 18 we Wrocławiu, Polska: 14 uczniów oraz 5 nauczycieli (Ryszard Wójcik, Małgorzata Żak, Maciej Maciejewski, Andrzej Radziwon, Waldemar Suchta),

- z 18. Základní škola w Moście, Czechy: 12 uczennic oraz 2 nauczycielki (Stepanka Vopatowa, Eva Munchová),

- z Kontyfa Iskola w Budapeszcie, Węgry: 12 uczniów i 2 opiekunów (Krisztina Sarkozi, Róbert Szilveszter PÁLLA).

 

02

W trakcie spotkania uczestnicy projektu brali udział w zajęciach sportowych - wzajemna nauka tradycyjnych narodowych gier z piłką:

- kwadrant z Polski,

- meta z Węgier

- vybijena z Czech.

Dodatkowo prowadzono warsztaty językowe (prace tłumaczeniowe, opisy gier i przygotowanie słownika terminów sportowych).

Wieczorem odbywały się zajęcia integracyjne (ognisko, dyskoteka, gry i zabawy).

  

FESTIWAL WYSZEHRADZKI

03Po spotkaniu w Zakrzowie, każda z uczestniczących w nim szkół zorganizowała imprezę promującą w środowisku lokalnym projekt oraz poznane gry. Te spotkania odbyły się:

- w czerwcu w Budapeszcie,

- we wrześniu w Moście,

- w październiku we Wrocławiu.

Nasza szkoła, Gimnazjum Nr 18 we Wrocławiu, zorganizowała w dniu 4.10.2011r imprezę promująca projekt w środowisku lokalnym. Oprócz uczniów klas sportowych, wzięli w niej udział uczniowie z trzech szkół podstawowych z rejonu naszego gimnazjum. W czasie spotkania poznali gry z innych krajów Grupy Wyszehradzkiej (meto i vybijena). Rozgrywki odbyły się w hali sportowej „Redeco”. Na zakończenie wszystkie szkoły uczestniczące w imprezie otrzymały cenne nagrody (sprzęt sportowy).

Atmosfera w hali była gorąca, wszyscy dobrze się bawili!

 

04WIZYTA W MOŚCIE

W dniach 20-22.02.2012r uczestnicy projektu z Gimnazjum nr 18 udali się wraz z nauczycielami (Andrzejem Radziwonem, Małgorzatą Żak) na re-wizytę do zaprzyjaźnionej szkoły w Moście (Czechy).

W pierwszym dniu uczniowie udali się międzynarodowym pociągiem do Drezna (Niemcy). Na miejscu w kilkuosobowych grupach zwiedzali miasto, oglądali zabytki, co udokumentowane zostało na wielu fotografiach. Po kilku godzinach spacerów po Dreźnie uczestnicy projektu ruszyli w dalszą podróż do Mostu. Na miejscu zakwaterowani zostali w niewielkim pensjonacie, gdzie spędzili dwie kolejne noce.

Drugiego dnia wyjazdu uczniowie odwiedzili współpracującą w ramach projektu szkołę w Moście. Spotkali się tam z uczennicami poznanymi w czasie obozu w Zakrzowie, które zaprezentowały im swoją szkołę. W małych grupach uczestniczyli oni w lekcjach prowadzonych w języku Czeskim, co było dla nich niezwykle interesującym doświadczeniem. Miło było także po raz kolejny rozegrać w międzynarodowych drużynach kilka meczy w Vybijène. Zwycięska drużyna została nagrodzona drobnymi upominkami.

05

Popołudnie upłynęło pod znakiem zwiedzania miasta Most.

W trzecim dniu wyjazdu zaplanowana została wycieczka do Pragi, gdzie uczniowie zwiedzali miasto i kupowali ostatnie pamiątki. Droga powrotna do Wrocławia minęła w przyjaznej atmosferze, a w pamięci uczestników pozostało wiele wspaniałych wspomnień!!

07