Matematyczne Eksperymenty

W Zespole Szkół nr 20 realizowany jest projekt "Matematyczne eksperymenty- poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wroclaw" . Projekt realizowany jest od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2019 r. Szczegóły realizacji projektu znajdują się pod poniższym linkiem:

http://www.ckp.pl/inex.php/projekty-unijne/matematyczne_eksperymenty/o-projekcie