edukacja po

Projekt Edukacja w Miejscach Pamięci

Zespół Szkół nr 20 rokrocznie uczestniczy w projekcie „Edukacja w Miejscach Pamięci”. Jego celem jest umożliwienie wrocławskiej młodzieży odwiedzenia miejsc pamięci ważnych dla świadomości historycznej Polaków, jak również  reprezentantów innych narodów oraz grup etnicznych i kulturowych. Zajęcia, warsztaty, wyjazdy edukacyjne dostosowane do grup wiekowych mają kształtować  postawy młodych ludzi, uwrażliwiać na przemoc i wykluczenie oraz pokazać skutki nietolerancji wobec innych przekonań i religii. Projekt edukacyjny umożliwia nam realizację podstawy programowej poza murami szkoły, pozwala „dotknąć historii”, uczestniczyć w zajęciach innych od tych w szkolnej ławie i w znaczący sposób wzbogaca wiedzę i umiejętności uczniów.