zajęcia przygpng 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWAWCZYCH

DLA KANDYDATÓW DO OSM I SM 

Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci,

 

Zapraszamy serdecznie na zajęcia przygotowawcze dla Kandydatów

do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej i Szkoły Muzycznej I st. nr 3 im. prof. Marii Zduniak

Bardzo prosimy o ubranie dziecka w białą koszulkę podpisaną imieniem i nazwiskiem dziecka.

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWAWCZYCH

 

 

Dbając o bezpieczeństwo społeczności szkolnej oraz Państwa i naszych Kandydatów prosimy o zastosowanie się do poniższych procedur:

- na zajęcia przygotowawcze na teren szkoły może wejść kandydat z jednym rodzicem maksymalnie 10 minut przed planowanymi zajęciami, 

- obowiązuje pomiar temperatury ciała oraz dezynfekcja rąk rodzica oraz dziecka, OŚWIADCZENIE (prosimy o pozostawienie wypełnionego oświadczenia na portierni),

- prosimy o przebywanie na terenie szkoły w maseczkach,

- prosimy o zachowanie dystansu od pozostałych rodziców podczas zajęć dzieci.

 

Dziękujemy za zrozumienie,

Dyrekcja