images

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

Zgoda na pomiar temperatury ciała

 

 

Drodzy Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami i rekomendacjami MEiN, MZ i GIS, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

 

Oświadecznie/zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka  POBIERZ