WYNIKI REKRUTACJI DO KLASY 1.SP65

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do SP65

 

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

na rok szkolny 2020/ 2021

Informujemy,że z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne - rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji mają możliwość wysyłania skanów  lub zdjęć podpisanych podań   i załączników  za pośrednictwem systemu rekrutacji.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa prosimy o skorzystanie z powyższej funkcji.

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych  na rok szkolny  2020 /2021  nie ulega zmianie.