przedszkoleW sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

w okresie stanu epidemii, rodzic/ opiekun prawny musi wypełnić poniższe oświadczenia:

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2