LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH, NIEPRZYJĘTYCH DO SP 65

 Lista kandydatów przyjętych 1Lista kandydatów nieprzyjętych 2