DSC04257

KONSULTACJE DLA KLAS 8 + OŚWIADCZENIE

 

Szanowni Rodzice!

Staraliśmy się stworzyć warunki, w których uczniowie klas ósmych będą mieli
możliwość, tuż przed egzaminem ósmoklasisty, wyjaśnienia trudnych kwestii,
usystematyzowania materiału w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami.

 Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę ocen na potrzeby
klasyfikacji, a w konsekwencji zwiększyć ich szanse na wybór wymarzonej szkoły
ponadpodstawowej. Spotkania uczniów z nauczycielami oparte są na zasadzie
dobrowolności. Będą realizowane w małych grupach, co  pozwoli na
zachowanie koniecznych zasad reżimu sanitarnego. Możliwość skorzystania
przez uczniów z konsultacji może być bardzo dobrym sposobem na łagodzenie
napięcia emocjonalnego związanego ze zbliżającym się egzaminem i przedłużającą
się sytuacją epidemiologiczną. Informujemy, iż dodatkowo zapewniamy naszym
uczniom bezpośredni kontakt z wychowawcą klasy oraz dyżur psychologa i
pedagoga.

Harmonogram konsultacji wraz z procedurami obowiązującymi w ZS nr 20
otrzymacie Państwo za pośrednictwem dziennika elektronicznego Mantica.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ZS nr 20 

 

 

Oświadczenie

Procedury konsultacji