przedszkole

Od poniedziałku 29 marca nowe wytyczne wprowadzone przez polski rząd.

 

 

Drodzy Rodzice, Szanowni Opiekunowie


Już od przeszło roku zmagamy się w kraju z ekstremalnie trudną sytuacją epidemiczną. Burzy ona codzienną działalność wielu dziedzin życia, a placówek edukacyjnych w sposób szczególny. Mamy świadomość, że to temat wyjątkowo problematyczny i dla nas, i dla Was, destabilizujący funkcjonowanie Waszych rodzin. Od najbliższego poniedziałku, 29 marca, znów nas zaczną obowiązywać nowe wytyczne wprowadzone przez polski rząd.

W związku z powyższym po raz kolejny jesteśmy zmuszeni wprowadzić korekty w naszym wspólnym życiu. To okoliczności mocno uciążliwe, jednak nie pozostaje nam nic innego, jak zastosować się do wytycznych i prosić Was o zrozumienie oraz współpracę.
Od poniedziałku będziemy pracować w następującym reżimie i według poniższych reguł:


1. Na wniosek rodziców, dzieci:

posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,oraz dzieci, których rodzice są pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub są pracownikami przedsiębiorstw związanych z utrzymaniem miasta, będą mieć zajęcia, które zorganizujemy  w  oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do której  Państwa dzieci uczęszczają.

2.   Jeżeli zgodnie z Rozporządzeniem MEN przysługuje Państwu opieka nad dzieckiem, prosimy o wypełnienie wniosku zgodnie z załączonym wzorem i złożenie do Dyrektora.

3. Pozostałym rodzicom w okresie od 29.03 do 11.04 przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Dyrektor ZS nr 20 Monika Karczyńska

Wzór wniosku do wypełnienia.