Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postepowań.

Do 23 marca 2011 roku można składać oferty na realizację zadania publicznego Wymiana instalacji odgromowej w budynkach Naszej Przykladowej Instytucji.

Do 23 marca 2015 roku mozna zgłaszac oferty na realizację zadania publicznego Remont kapitalny budynku siedziby Naszej Przykładowej Instytucji.

Do 25 marca 2015 roku Przykładowa Instytucja przyjmuje oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania Dostawa i montaż sieci komputerowej.

W przetargu na dostawę opału olejowego lekkiego do kotlowni Naszej Przykladowej Instytucji termin składania ofert upływa 23 marca 2015 roku o godz. 7:45.

Dyrektor Naszej Instytucji podpisał zarządzenie o wszczęciu postępowania na dostawę opału olejowego lekkiego do kotlowni.