Wyniki Przetargu na przygotowanie obiadów

Zespół Szkół nr 20

 ul. Kłodnicka 36

54-218 Wrocław

 tel. 71 7986896

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 Znak sprawy: US1/ZS20/2017                                                         Wrocław, 22.12.2017r.

            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą Pzp” , Zespół Szkół nr 20  ul. Kłodnicka 36, 54-218 Wrocław, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

Artur Katering

Henryk Kuca

ul. Kłodnicka 36

54-207 Wrocław

 

Zamówienie na usługi społeczne:

Nazwa zadania

Usługi restauracyjne na rzecz  uczniów uczęszczających

do Zespołu Szkół nr 20 we Wrocławiu

 

 

 Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena  zł. [brutto]

Kryterium Kryteria:  

Zgodnie ze wzorem w SIWZ Rozdział 17   - cena

Uwagi

 

1

Artur Katering

Henryk Kuca

ul. Kłodnicka 36

54-207 Wrocław

553 000,00

100,00 pt-ów

 

 

 

W/w. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie został z niego wykluczony, a jego oferta otrzymała największą ilość punktów na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ.

 

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i o powodach odrzucenia oferty.

Złożona została tylko jedna oferta.

 

 

Zatwierdził:

mgr Monika Karczyńska  - Dyrektor

 

 

Otrzymują:

1.  Strona internetowa    www.zs20.pl  

2.  wykonawca   na  e-maila

                  3.  tablica ogłoszeń w siedzibie  

 
 

 

Zespół Szkół nr 20

ul. Kłodnicka 36

54-218 Wrocław

tel. 71 7986896

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Znak sprawy: US1/ZS20/2017                                                    Wrocław, 28.12.2017r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1

 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

pn.: Usługi restauracyjne na rzecz uczniów uczęszczających

 

do Zespołu Szkół nr 20 we Wrocławiu

 

CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.

 

I. PODSTAWA PRAWNA POSTĘPOWANIA

 

Niniejsze postępowanie dotyczy zamówienia na usługi społeczne i prowadzone jest zgodnie z art.138o z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych zwaną dalej „ustawą Pzp”, „ustawą” lub „Pzp” (Dz.U. z 2017r. poz. 1579).

 

II. DANE WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

 

Artur Katering Henryk Kuca 54-207 Wrocław, ul. Kłodnicka 36

 

III. UZASDNIENIE WYBORU

 

W/w. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie został z niego wykluczony, a jego oferta otrzymała największą ilość punktów na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ.

 

Złożona została tylko jedna oferta.

 

Zatwierdził:

Monika Karczyńska – Dyrektor

 

Otrzymują:

1. Strona internetowa BIP i www.zs20.pl

2. Tablica ogłoszeń w siedzibie


Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Informacja_z_otwarcia_ofert ZS20.doc)Informacja_z_otwarcia_ofert ZS20.doc 22 Kb
Copyright © 2011 - Zespół Szkół Nr 20 we Wrocławiu
Szkoła Podstawowa nr 65, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.nr 3, Szkoła Muzyczna I st. nr 3