Przetarg

Zespół Szkół nr 20 ul. Kłodnicka 36

54-218 Wrocław

tel. 71 7986896

                                  www.zs20.pl email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Nrsprawy:US1/ZS20/2017                                               Wrocław, dnia15.12.2017r

 

 

 

ogłasza wszczęcie postępowania dotyczącego udzielenia ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. pn.:

Usługi restauracyjne na rzecz uczniów uczęszczających do Zespołu szkół nr 20

we Wrocławiu

CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.

 

  1. 1.OPIS PRZEDMIOTUZAMÓWIENIA.

Usługi restauracyjne na rzecz uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół nr 20 we Wrocławiu

1.1.   SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERASIWZ.

 

  1. 2.TERMIN REALIZACJIZAMÓWIENIA:

02.01.2018 do 31.12.2018r.

 

  1. 3.KRYTERIA OCENYOFERT.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny - 100 %.

 

  1. 4.TERMIN SKŁADANIAOFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ulicy Kłodnickiej 36 w dacie, nie później niż dnia …22.12.2017r. do godz. 09:00

 

  1. 5.MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIAOFERT.
  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.12.2017r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy  ul.Kłodnickiej 36, Sekretariat.

 

UWAGA:

WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z ZAPISAMI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, GDZIE SZCZEGÓŁOWO OPISANO WARUNKI UDZIAŁU, DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ZAWARTO WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW.


 

 

 

Copyright © 2011 - Zespół Szkół Nr 20 we Wrocławiu
Szkoła Podstawowa nr 65, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.nr 3, Szkoła Muzyczna I st. nr 3